Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych

Opis uczelni Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie powstał 13 sierpnia 1953 r., jako Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Rolnictwa. W 1958 r. nazwę Wydziału zmieniono na Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, obowiązywała do końca 2007 r. Na wniosek dziekana Wydziału Senat SGGW od 1 stycznia 2008 r. zmienił nazwę na obecną. Wydział od początku swego istnienia zajmował czołową pozycję jako ośrodek naukowo-dydaktyczny. Wydział w trakcie swojej działalności wypromował ponad 19 tys. absolwentów wszystkich form studiów. Jest wzorcem w zakresie programów nauczania. W swojej historii wielokrotnie wprowadzał nowe przedmioty do oferty dydaktycznej oraz tworzył nowe kierunki studiów, dostosowując je do aktualnych potrzeb rynku. Aktualnie na Wydziale Nauk Ekonomicznych kształci się ponad 5 tysięcy studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci kształcą się na pięciu kierunkach: ekonomii, zarządzaniu, finansach i rachunkowości, logistyce oraz turystyce i rekreacji.
Strona www www.wne.sggw.pl/
Lokalizacja
Nowoursynowska 166, 02-787