Tytuł Kategoria Opis Lokalizacja
Biologia molekularna

Biologia molekularna

Studia podyplomowe
Technika i przyrodaW ramach studiów prezentowane są aktualne wiadomości z zakresu genetyki molekularnej, biologii komórki, immunologii, mikrobiologii i wirusologii. W programie uwzględnione zostały także wybrane zagadnienia z biotechnologii (znaczenie organizmów transgenicznych, terapia genowa). Studia obejmują ok. 200 godzin wykładów i 70 godzin ćwiczeń-demonstracjiKraków
Tyflopedagogika

Tyflopedagogika

Studia podyplomowe
Pedagogika i edukacjaStudia podyplomowe "Tyflopedagogika" w Krakowie dają kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością, a w szczególności z dysfunkcją wzroku; w tym słabowidzących i niewidomych. Studia realizowane są przez SSW Collegium Balticum we współpracy z Podkrakowskim Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.Kraków
Surdopedagogika

Surdopedagogika

Studia podyplomowe
Pedagogika i edukacjaStudia podyplomowe "Surdopedagogika " w Krakowie dają kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością, a w szczególności z dysfunkcją słuchu; w tym słabosłyszących i głuchych. Studia realizowane są przez SSW Collegium Balticum we współpracy z Podkrakowskim Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.Kraków
Organizacja i zarządzanie w oświacie

Organizacja i zarządzanie w oświacie

Studia podyplomowe
Pedagogika i edukacjaStudia podyplomowe z zakresu "Organizacji i zarządzania oświatą" w Krakowie uprawniają do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie. Realizowane są przez Collegium Balticumz we współpracy z Podkrakowskim Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.Kraków
Oligofrenopedagogika

Oligofrenopedagogika

Studia podyplomowe
Pedagogika i edukacjaStudia podyplomowe "Oligofrenopedagogika" w Krakowie przygotowują do pracy w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego oraz w klasach integracyjnych, z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.Realizowane są przez Collegium Balticumz we współpracy z Podkrakowskim Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.Kraków
Biznes w biotechnologii

Biznes w biotechnologii

Studia podyplomowe
Technika i przyrodaPrzedmiotem studiów jest transfer technologii z uczelni do gospodarki, komercjalizacja badań naukowych i prowadzenia działalności gospodarczej związanej z biotechnologią. Studia obejmują ok. 160 godzin wykładów i 40 godzin zajęć praktycznych.Kraków