Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Opis uczelni Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM może się pochwalić ponad 60-letnią historią. Uwzględniając ciągłość i tradycje poprzedników, z których powstał, to już blisko 90-lat kształcenia! Dotychczas kortowskie mury Wydziału opuściło ok 30 tys. absolwentów z dyplomami inżyniera lub magistra inżyniera. Wydział jest też dumny ze swojej kadry naukowo-dydaktycznej, która tworzy bogaty zespół ekspertów. W 2017 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało po raz kolejny Wydziałowi kategorię A w ramach kompleksowej oceny jakości działalności naukowej. Oznacza to, że w Polsce jednostka jest liderem wśród Wydziałów Rolniczych, w Polsce.
Strona www wksir.uwm.edu.pl/
Lokalizacja
Olsztyn, Województwo warmińsko-mazurskie M.Oczapowskiego 8, 10-719