Uczelnia Łazarskiego w Warszawie opracowała nowy program studiów: Executive MBA for Human Resources Professionals. Jest on adresowany do menedżerów innych niż personalni, właścicieli oraz osób odpowiedzialnych za proces zarządzania średnimi i dużymi firmami, konsultantów i doradców biznesu, zajmujących się zarządzaniem kapitałem ludzkim. Rekrutacja trwa do 7 kwietnia 2016 roku.Ugruntowanie i stałe poszerzanie kwalifikacji w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim to konsekwencja wyzwań z jakimi muszą mierzyć się dyrektorzy personalni oraz osoby kierujące ludźmi. Proces doskonalenia kompetencji jest obligatoryjny dla tych wszystkich osób, które biorą odpowiedzialność za kierowanie najważniejszym kapitałem współczesnych przedsiębiorstw, czyli ludzi. Na ścieżce rozwoju zawodowego menedżerowie personalni realizują liczne szkolenia oraz studia podyplomowe. Szczególną rolę w tym procesie odgrywają programy MBA oraz studia prowadzące do uzyskania stopnia doktora. Te pierwsze stawiają na rozwój praktycznej wiedzy i umiejętności, drugie są ukoronowaniem teoretycznych studiów akademickich i często furtką do dalszej kariery naukowej.

Celem studiów jest:

 • rozwój kluczowych kompetencji menedżerskich w zakresie tworzenia wartości firmy poprzez kapitał ludzki;
 • rozwój i usystematyzowanie wiedzy w zakresie najnowszych metod i narzędzi zarządczych, istotnych dla wzrostu efektywności kapitału ludzkiego;
 • wyjście poza utarte schematy myślenia i działania, chęć zdobycia nowych inspiracji i odkrycia nowych ścieżek działania;
 • rozwój kapitału relacji oraz kapitału swojej marki osobistej.


Program studiów obejmuje następujące moduły:

 • Strategiczne zarządzanie biznesem;
 • Zarządzanie procesami HR;
 • Zarządzania kapitałem ludzkim HRM;
 • Efektywność HR;
 • Rozwój osobisty;
 • Moduł dyplomowy.


Adresatami studiów są:

 • menedżerowie inni niż personalni (min. 5 lat doświadczenia w zarządzaniu ludźmi);
 • właściciele oraz osoby zarządzające firmami średnimi i dużymi (min. 5 lat doświadczenia);
 • konsultanci i doradcy biznesu zajmujący się zarządzaniem kapitałem ludzkim (min. 5 lat doświadczenia);
 • dyrektorzy i kierownicy personalni (min. 3 lata doświadczenia na stanowisku menedżerskim);
 • HR Biznes Partnerzy (min. 3 lata doświadczenia na stanowisku).