Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni od roku akademickiego 2017/2018 uruchomi nowy kierunek studiów podyplomowych „Projektowanie gier szkoleniowych i edukacyjnych”. Celem studiów jest wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania niecyfrowych gier szkoleniowych i edukacyjnych.


Program studiów został opracowany z myślą o zapewnieniu słuchaczom kontaktu z różnorodnymi typami gier, co umożliwi im świadomy wybór dalszej specjalizacji zawodowej po ukończeniu studiów. Jednym z ważniejszych obszarów kształcenia jest nabycie wiedzy i kształtowanie postawy game designera w odniesieniu do etycznych i prawnych aspektów pracy projektanta gier mających kształtować umiejętności i postawy użytkowników jego produktów.

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie rocznych studiów:

 • Teoria gier dla projektantów;
 • Projektowanie gier planszowych;
 • Projektowanie gier fabularnych;
 • Grywalizacja w edukacji i biznesie;
 • Filozofia i etyka w biznesie;
 • Prawne aspekty projektowania i produkcji gier;
 • Zarządzanie projektem kreatywnym;
 • Podstawy psychologii biznesu gier.


Celem studiów jest również aktywna pomoc w kształtowaniu kariery zawodowej, budowanie własnego warsztatu, poznanie narzędzi, funkcjonujących na rynku szkoleń i edukacji rozwiązań opartych na grach oraz praktycznego ich zastosowania.

Głównymi adresatami studiów są:

 • pracownicy branż kreatywnych,
 • trenerzy biznesu,
 • event menadżerowie,
 • projektanci gier,
 • nauczyciele szkolni i akademiccy chcący poznać nowoczesne metody dydaktyczne,
 • pracownicy i działacze organizacji pozarządowych w zakresie edukacji lub kultury.


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Projektowanie gier szkoleniowych i edukacyjnych jest złożenie projektu dyplomowego, czyli kompletnego prototypu gry wraz z opisem grupy docelowej, strategią sprzedaży oraz raportami z testów jakościowych. Poziom wymagań we wzmiankowanym zakresie jest tożsamy ze standardami wymagań obowiązującymi na rynku profesjonalnym, co stanowi gwarancję dobrego przygotowania absolwenta do wykonywania zawodu game designera.