Uniwersytet Opolski od roku akademickiego 2017/2018 poszerzy swoją ofertę kształcenia o nowy, unikatowy w skali Europy kierunek studiów podyplomowych: paleobiologię prowadzoną w języku angielskim. Dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, z bezpłatnych, czterosemestralnych studiów będzie mogło skorzystać 24 studentów.

Zajęcia prowadzone będą w całości w języku angielskim, głównie przy wykorzystaniu nowoczesnej platformy e-learningowej. Program kształcenia opiera się połączeniu wiedzy z zakresu biologii i geologii z praktyką terenową i umiejętnościami preparacji skamieniałości.

„Projekt przewiduje również nieodpłatne noclegi i wyżywienie podczas zjazdów, które będą organizowane w Opolu i Krasiejowie raz w miesiącu – zapowiada prof. Jagt-Yazykowa cytowana w komunikacie na stronie opolskiej uczelni. - Rozpoczynamy we wrześniu 2017 r. letnią szkołą terenową w JuraParku w Krasiejowie. To będzie świetna okazja do zapoznania się z programem, wykładowcami, kolegami oraz uczestniczenia w pracach terenowych na unikatowym stanowisku +Trias+ i na innych stanowiskach paleontologicznych regionu opolskiego”.


Zdaniem naukowca, który jest jednocześnie kierownikiem Europejskiego Centrum Paleontologii UO, wybór takiej specjalizacji przez uczelnię w Opolu jest naturalny.

"W Krasiejowie mamy unikatowe stanowisko paleontologiczne, gdzie można prowadzić badania pod okiem doskonałych specjalistów. Na naszej specjalizacji studenci będą mieli szanse łączenia wiedzy z zakresu biologii i geologii. Mamy już pierwszych chętnych z Petersburga, ale sądząc po pytaniach, jakie otrzymywaliśmy wcześniej, chętnych do studiowania u nas może być naprawdę dużo" - dodaje prof. Jagt-Yazykowa.


Wybrane przedmioty, które będą realizowane w trakcie dwuletnich studiów:

  • Basics of geology;
  • Basics of biology;
  • Comparative anatomy;
  • Methods of palaeontological research;
  • Palaeobiology of invertebrates;
  • Palaeobiology of vertebrates;
  • Palaeohistology;
  • Geobiology;
  • Taphonomy;
  • Scientific communicatios.