Studia podyplomowe „Fizjologia stosowana i kliniczna z elementami fizjologii wysiłku fizycznego”, prowadzone przez Collegium Medicum UMK, to doskonała szansa dla wszystkich specjalistów na pogłębienie posiadanej wiedzy z zakresu fizjologii stosowanej i klinicznej. Studia umożliwiają ponadto gruntowne poznanie i zrozumienie zintegrowanego działania procesów fizjologicznych oraz metod oceny zmian adaptacyjnych w różnych warunkach środowiskowych.


Program studiów jest ukierunkowany na dokładne omówienie fizjologicznych procesów adaptacyjnych do wysiłku fizycznego, skutków małej aktywności fizycznej, oceny zapotrzebowania energetycznego oraz suplementacji i wspomagania farmakologicznego w sporcie.

Celem nowego programu studiów prowadzonego na UMK jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie interpretacji badań fizjologicznych.

Adresatami studiów są absolwenci posiadający jeden z następujących tytułów zawodowych: mgr fizjoterapii, lekarz medycyny, mgr biologii, mgr biologii medycznej, mgr rehabilitacji ruchowej, mgr farmacji, mgr biotechnologii, mgr biotechnologii medycznej, mgr wychowania fizycznego, mgr chemii, mgr biochemii, lic. chemii medycznej, mgr neurobiologii.

Warunki przyjęcie na studia: rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów
Miejsce składania dokumentów: Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej, Collegium Medicum UMK, ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz.

Tutaj znajdziesz więcej szczegółowych informacji na temat oferty studiów Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy