Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do odbycia studiów podyplomowych na nowym kierunku Technologie Mobilne w Biznesie. Szczegółowe informacje i terminarz zostaną udostępnione wkrótce.

Uczestnicy kursów zdobędą wiedzę na temat uwarunkowań i stosowania technologii mobilnych w biznesie, poznają szczegółową charakterystykę biznesu mobilnego łącznie ze wskazówkami odnośnie aplikowania tego typu rozwiązań w różnych branżach. Szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienie technologii mobilnych w marketingu, dlatego grono adresatów kierunku jest bardzo szerokie - od przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, sektora bankowego aż po pracowników instytucji samorządowych i przedsiębiorców turystycznych. Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywny wynik z ustnego egzaminu końcowego zdawanego przed komisją.

Czas studiów: 2 semestry (180 godzin)
Termin zgłoszeń: nie podano, rejestracja online do rozpoczęcia studiów w październiku
Limit miejsc: nie podano, decyduje kolejność zgłoszeń
Cena studiów: 7000 zł (dla osób fizycznych możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty)