Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie w porozumieniu z Instytutem Europeistyki UW proponują nowy kierunek studiów podyplomowych - Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej. Uczelnia zaprasza do wzięcia udziału w cyklu kursów szczególnie osoby na stanowiskach kierowniczych zarówno w administracji publicznej, jak i samorządowej, a także funkcjonariuszy służb porządkowych, niekoniecznie związanych ze Strażą Pożarną.

Celem kursu są m.in.: rozwinięcie kompetencji przywódczych i zapoznanie się z obowiązującymi procedurami/środkami w ramach zarządzania kryzysowego, nabycie umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych, a także przekazanie praktycznych wskazówek odnośnie kierowania zespołem i wyzwalania jego interaktywnego potencjału. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studów, których organizatorami są Szkoła Główna Służby Pożarnicej i Uniwersytet Warszawski. Warunkiem ukończenia studiów są: złożenie (i zaprezentowanie) pracy, a także odpowiedź na wybrane zagadnienia egzaminacyjne. Obowiązkowa jest również obecność na co najmniej 70% zajęć.

Czas trwania: 2 semestry
Cena: 6000 zł (5% rabatu w przypadku opłaty jednokrotnej)
Termin zgłoszeń: 6.09.2016 (limit miejsc: 30!)