Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Opis uczelni Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z największych i najlepszych wydziałów kształcących prawników w Polsce. Ma ponad 200-letnią tradycję kształcenia. Naszą pozycję na rynku szkolnictwa wyższego potwierdzają rankingi, w których Wydział Prawa i Administracji UW zawsze znajduje się w ścisłej czołówce, a w Warszawie jest niekwestionowanym liderem. Obecnie na naszym Wydziale studiuje prawie 6500 studentów i 1830 słuchaczy studiów podyplomowych oraz wykłada ok. 200 nauczycieli akademickich, w tym ponad 70 profesorów, prowadzący badania naukowe w ramach sześciu Instytutów: Instytutu Historii Prawa, Instytutu Nauk o Państwie i Prawie, Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych, Instytutu Prawa Cywilnego, Instytutu Prawa Karnego, Instytutu Prawa Międzynarodowego.
Strona www www.wpia.uw.edu.pl/
Lokalizacja
Warszawa, Województwo mazowieckie Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927