Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Opis uczelni Czy wiesz, że fizjoterapeuta jest jednym z pięciu najbardziej poszukiwanych zawodów w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Japonii? Czy wiesz, że Ratownik Medyczny łatwo znajdzie zatrudnienie w Polsce i Unii Europejskiej? Czy wiesz, że dietetyk jest jedną z najbardziej poszukiwanych umiejętności współczesnego świata? Absolwent WSR Warszawa uzyska przygotowanie do pracy w zawodzie fizjoterapeuty i ratownika medycznego, do pracy z chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie profilaktycznym i w celach leczniczych. Uzyska wiadomości i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku. Nasi studenci są przygotowywani do pracy w placówkach medycznych, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, sportowych i do prowadzenia własnych gabinetów. Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną i ciekawą ofertę edukacyjną. Stosujemy Europejski System Transferu Punktów ECTS.
Lokalizacja
Warszawa, Województwo mazowieckie Kasprzaka 49, 01-234