Ochrona środowiskarss
Technika i przyroda

Tytuł Kategoria Opis Lokalizacja
Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne

Studia podyplomowe
Ochrona środowiskaRolnictwo ekologiczne to nie tylko idea, sposób na życie, ale też i system mający odpowiadać zapotrzebowaniu konsumentów na bezpieczną dla zdrowia żywność. System ten składa się z ogniw, za które odpowiada nie tylko rolnik, a wspartym jest też przez doradców rolnych, jednostki certyfikujące, agencje rządowe, przetwórców i firmy usługowo-handlowe.Olsztyn
Prawo ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska

Studia podyplomowe
Prawo i administracjaStudia podyplomowe prawo ochrony środowiska powstały w odpowiedzi na rosnącą świadomość społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów i ogólnej ochrony środowiska. Na rynku pracy pożądani są specjaliści, którzy posiadają pogłębioną wiedzę z zakresu prawnych aspektów regulujących ochronę środowiska.Warszawa
Integrowana produkcja i ochrona roślin

Integrowana produkcja i ochrona roślin

Studia podyplomowe
Ochrona środowiskaAbsolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze kwalifikowanego doradcy z zakresu integrowanej produkcji i ochrony roślin w placówkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, własnej działalności, Jednostkach Certyfikujących oraz obsługujących sektor produkcji roślinnej.Olsztyn
Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami

Studia podyplomowe
Ochrona środowiskaProgram obejmuje tematykę z zakresu problematyki gospodarowania odpadami w warunkach gospodarki rynkowej oraz wprowadzanych zmian w stosowanych technologiach wynikających z wdrażania przepisów UE. Uwzględniono w nim również zagadnienia mające na celu przygotowanie studentów do podjęcia działalności zawodowej w sferze właściwej gospodarki odpadami.Olsztyn
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb

Studia podyplomowe
InżynieriaAbsolwent studiów podyplomowych w zakresie ,,gleboznawczej klasyfikacji gruntów i kartografii gleb” uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zezwalające na ubieganie się u właściwych starostów powiatów o upoważnienie do przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.Olsztyn
Ekobiznes i ochrona środowiska w przedsiębiorstwie

Ekobiznes i ochrona środowiska w przedsiębiorstwie

Studia podyplomowe
Ochrona środowiskaStudia adresowane są do: specjalistów odpowiedzialnych za przestrzeganie w przedsiębiorstwach przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, urzędników organów samorządowych, także pracowników i menedżerów firm działających w sektorze ochrony środowiska.Warszawa