MBA (Master of Business Administration) to najbardziej prestiżowe na świecie studia podyplomowe, których celem jest kształcenie menedżerów najwyższego szczebla. Program studiów MBA realizowany jest najczęściej przez cztery semestry w trybie zaocznym (weekendowym). Studia tego typu prowadzone są przez najlepsze polskie uczelnie państwowe i prywatne.

Czym są studia MBA?

Studia MBA po raz pierwszy zorganizowano na początku lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. W przeciwieństwie do tradycyjnych form kształcenia, w trakcie studiów MBA największą wagę przykłada się do zdobywania przez słuchaczy kluczowych kompetencji praktycznych – stąd też powszechna opinia, że studia MBA przeznaczone są wyłącznie dla osób z niezbędnym doświadczeniem zawodowym. Polskie uczelnie włączyły programy studiów MBA do swojej oferty kształcenia na początku lat 90. ubiegłego wieku.

Programy MBA można podzielić na trzy podstawowe rodzaje:

  • podstawowe MBA: przeznaczone dla zawodowych menedżerów),
  • executives – EMBA: przeznaczone dla menedżerów posiadających minimum kilkuletni staż zawodowy na stanowisku menedżerskim,
  • global executives – GEMBA: przeznaczony dla menedżerów zatrudnionych w instytucjach międzynarodowych.


Ponadto na rynku usług edukacyjnych funkcjonują także tematyczne programy studiów MBA skierowane do menedżerów chcących zdobyć kompetencje w określonej specjalizacji, np. HR lub IT.

Jaki jest cel studiów MBA?

Celem studiów MBA, jak już wspomnieliśmy na początku artykułu, jest wykształcenie menedżerów najwyższego szczebla, którzy będą odpowiednio przygotowani do zarządzania przedsiębiorstwem na współczesnym, dynamicznie zmieniającym się rynku. Słuchacze studiów mogą zdobyć cenną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu marketingu, zarządzania, finansów, analityki lub wykorzystania systemów informatycznych – wszystko zależy od profilu wybranego programu i oczekiwań kandydata.

Organizacja studiów MBA

Studia trwają najczęściej dwa lata (cztery semestry) i prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zaocznym). Opłaty za studia MBA, mówiąc delikatnie, są bardzo zróżnicowane i zależą głównie od prestiżu i renomy uczelni, która jest organizatorem danego programu. Najwięcej muszą zapłacić kandydaci na studia MBA prowadzone przez najlepsze amerykańskie uczelnie: około kilkudziesięciu tysięcy dolarów za rok akademicki. Nieco mniejszy koszt czeka przyszłych polskich menedżerów chcących studiować na polskich uczelniach: jest to wydatek rzędu od kilku do kilkunasty tysięcy złotych – także uzależniony od renomy danej uczelni.

Zajęcia prowadzone są zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Wybrane Polskie uczelni, w których ofercie kształcenia znajdują się programy studiów MBA:

Do kogo adresowane są studia MBA?

Studia MBA przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych lub menedżerskich. Ze względu na wysoki koszt i specjalistyczny program kształcenia praktycznego, nie jest to oferta polecana dla kandydatów, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na rynku pracy.

Jeśli spełniasz zatem kryteria przyjęcia na studia i chcesz zdobyć specjalistyczne wykształcenie, niezbędne do dalszego rozwoju zawodowego, to wybór studiów MBA jest dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. Możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i nawiązania cennych kontaktów branżowych to jedne z głównych powodów, dla których setki menedżerów co roku wybierają studia Master of Business Administration.