Uczelnia Łazarskiego od roku akademickiego 2016/2017 uruchamia nowy program studiów Master of Business Administration (MBA): Nowoczesna Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem dostaw. Program skierowany jest do kadry menedżerskiej oraz osób związanych zawodowo z obszarem logistyki i zarządzaniem łańcuchem dostaw, które chcą poszerzyć posiadaną wiedzę i zdobyć dodatkowe kompetencje.Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów MBA?

 • Program studiów został stworzony w ścisłej współpracy ze środowiskiem biznesowym: firmą SAP oraz uznaną polską warszawską kancelarię adwokacką BSWW.
 • W programie uwzględniono proporcjonalnie dużą liczbę godzin prowadzoną przez doświadczonych praktyków – menedżerów oraz specjalistów z obszaru logistyki. Stwarza to możliwość odniesienia teorii przekazywanej w ramach programu do praktycznych rozwiązań i pozwala słuchaczom na uczenie się na doświadczeniach innych firm oraz na pozyskanie najnowszych informacji o rozwiązaniach z obszaru logistyki i łańcucha dostaw.
 • Organizatorzy studiów kładą duży nacisk na aktualność przekazywanej wiedzy oraz jej praktyczny charakter.
 • W programie przewidziane są ponadto wizyty w nowoczesnych centrach dystrybucji.

Sprawdź: czy nadajesz się do pracy w branży logistycznej i transportowej - Test kompetencji


Co zyskujesz wybierając ten program studiów MBA?

 • gruntowną i aktualną wiedzę z obszaru logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw,
 • możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami i systemami wspierającymi procesy logistyczne i zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • wiedzę na temat rozwiązań prawnych i informatycznych w zakresie związanym z tematyką programu studiów.


Program studiów:

 1. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw;
 2. Zarządzanie projektami i zarządzanie procesowe w logistyce;
 3. Zarządzanie strategiczne;
 4. Zarządzanie magazynem i logistyka produkcji;
 5. Rozwój kompetencji personalnych;
 6. Transport w logistyce i łańcuch dostaw;
 7. Zakupy i zaopatrzenie w logistyce;
 8. Technologie informacyjne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw;
 9. Moduł Koszty w logistyce;
 10. Dystrybucja;
 11. Wizyty w nowoczesnych centrach dystrybucji i wizyty gości specjalnych;
 12. Innowacje w logistyce i łańcuchu dostaw.