Wiedza inżynierska jest jedyną drogą do osiągnięcia sukcesu zawodowego w branży energetycznej. Gdy jednak zamierzamy objąć stanowiska w ramach kadry zarządzającej, to niezbędne okazują się kompetencje menadżerskie. Jak je zdobyć? Proponujemy wybór programu MBA Energetyka, który prowadzony jest przez Uczelnię Łazarskiego. Rekrutacja potrwa do końca września 2014.

 Wiedza inżynierska jest jedyną drogą do osiągnięcia sukcesu zawodowego w branży energetycznej. Gdy jednak zamierzamy objąć stanowiska w ramach kadry zarządzającej, to niezbędne okazują się kompetencje menadżerskie. Jak je zdobyć? Proponujemy wybór programu MBA Energetyka, który prowadzony jest przez Uczelnię Łazarskiego. Rekrutacja potrwa do końca września 2014.

Program przygotowany został przez Instytut Skutecznego Przywództwa i Zarządzania Uczelni Łazarskiego i skierowany jest do profesjonalistów z branży energetycznej. Jego celem jest odpowiednie przygotowanie ich do efektywnego i nowoczesnego zarządzania tym sektorem gospodarki. Zdobycie umiejętności zarządczych nie jest jedynym walorem tego programu MBA. Organizatorzy chcą bowiem zapoznać słuchaczy z bieżącymi trendami i dobrymi, branżowymi praktykami, co stanowić będzie wartościowe dopełnienie zdobytego wcześniej wykształcenia technicznego i praktyki zawodowej.

Zajęcia prowadzone są przez wysoce wyspecjalizowaną i doświadczoną grupę wykładowców oraz ekspertów branżowych, którzy posiadają zarówno szeroką wiedzę inżynierską, jak i menadżerską.

Nasz kierunek MBA Energetyka to jedyny tak wysoce wyspecjalizowany program kierowany do kadr kierowniczych i menadżerskich z firm energetycznych. Tworząc go, bierzemy pod uwagę specyficzne aspekty rynku energetycznego i podmiotów na nim działających. Dajemy możliwość rozwinięcia kompetencji związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem i zespołami ludzkimi, a także edukujemy w zakresie zmian w prawie, ekonomii i technologii. Nasza oferta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem w branży, a słuchacze przyznają, że w znacznym stopniu ułatwia im dalszy rozwój kariery zawodowej – przyznaje Aleksander Kisil, dyrektor Programu i dyrektor ISPiZ.


Ze względu na to, że wiedza uzyskana podczas studiów MBA Energetyka ma być możliwie przydatna w praktyce, ich formuła opiera się przede wszystkim na zajęciach praktycznych, często interaktywnych, a słuchacze biorą aktywny udział w rozwiązywaniu rynkowych case’ów. Program obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak ekonomia menadżerska, zarządzanie strategiczne, rynek energetyczny, finanse zarządcze, prawo czy narzędzia IT w energetyce. podsumowuje Aleksandra Kisiel.