Jeśli wybierzesz studia podyplomowe i nawet zapłacisz za nie samodzielnie, inwestycja może Ci się zwrócić nawet w ciągu kilku miesięcy. O wpływie "podyplomówek" na sytuację pracownika na rynku pracy opowiada Kazimierz Sedlak, legendarna postać polskiej branży HR.


StudiaPodyplomowe.net: Koszt studiów podyplomowych to kilka tysięcy złotych, czasami więcej. Nie każda firma chce lub może inwestować takie kwoty w wykształcenie pracowników. Czy warto samodzielnie inwestować w "podyplomówki"?

Kazimierz Sedlak: Bezwzględnie tak. Po pierwsze zawsze należy pamiętać, że inwestując w edukację inwestujemy głownie siebie i swoją przyszłość. Wszelkie dostępne dane wskazują bowiem, że zwrot z inwestycji w edukację jest największy. Przykładem tego są również studia podyplomowe. Z X Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez naszą firmę w 2012 roku wynika, że absolwenci studiów, którzy dodatkowo ukończyli studia podyplomowe zarabiają 500 PLN więcej od osób które ukończyły same studia magisterskie. W studia podyplomowe warto inwestować nie tylko dla pieniędzy. Dzięki nim zwiększamy znacznie swoje szanse na rynku pracy bo łatwiej jest znaleźć pracę. Ponadto ukończenie studiów podyplomowych o innym profilu niż wykształcenie daje szansę na znalezienie pracy w innym zawodzie. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób które ukończyły kierunki studiów po których trudno o pracę.

W jakich sektorach rynku, zawodach, specjalnościach zwrot z inwestycji w podyplomówki jest najszybszy, ile on wynosi?
Wysokość dochodów bardziej związana jest z branżą w której pracujemy niż z kierunkiem ukończonych studiów podyplomowych. Na pewno zdecydowanie największe korzyści odnoszą z nich pracownicy sektora bankowego i ubezpieczeniowego. W przypadku bankowców dodatkowe kształcenie zwiększa dochody o 20-40%. Zdecydowanie najgorzej wypada pod tym względem nauka i szkolnictwo. Przy stosunkowo niskich średnich zarobkach ukończenie dodatkowych studiów zwiększa dochody jedynie o kilka procent.

Czy są takie grupy pracowników, w których chęć zdobywania wiedzy jest powyżej lub poniżej przeciętnej?
Nie badaliśmy tej kwestii i trudno mi ją rzetelnie ocenić. Intuicyjnie wydaje się, że zawodach związanych z edukacją czy nowoczesnymi technologiami dokształcanie się jest naturalna potrzebą. Z drugiej strony są to również zawody gdzie brak edukacji związany z obniżką kompetencji zawodowych i zagrożeniem wypadnięciem z rynku pracy.

Jak wybrać studia podyplomowe? Czy można wskazać czynniki związane z jakością podyplomówek, które mają wpływ na późniejszą wysokość wynagrodzenia?
Jakość kształcenia podyplomowego związana jest głownie z szkołą wyższą która je organizuje. Renomowane uczelnie mają mają zwykle większe doświadczenie, lepszą kadrę i wyższy poziom kursów. Praktycznie wiąże się to z wyższymi dochodami absolwentów tych szkół.

Rozmawiał Sebastian Szczęsny

Kazimierz Sedlak to człowiek-legenda w polskim środowisku zarządzania zasobami ludzkimi. Jako pierwszy w kraju założył już w 1990 r. firmę doradztwa personalnego Sedlak & Sedlak, a siedem lat później stworzył pionierski rapor na temat płac. Zbudował sieć portali poświęconych zarządzaniu zasobami ludzkimi - wynagrodzenia.pl, rynekpracy.pl, wskaznikihr.pl. Napisał i zredagował liczne książki, publikacje naukowe i prowadzi działalność popularyzatorską z zakresu psychologii i HR.