Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego poszerza swoją ofertę studiów podyplomowych o nowy kierunek – Corporate Wellness i holistyczne przywództwo. Rekrutacja na zbliżający się rok akademicki 2015/2016 właśnie trwa!

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu postanowił poszerzyć swoją bogatą ofertę studiów podyplomowych o nowy kierunek – Zarządzanie sieciami handlowymi. Program studiów opracowany został we współpracy z jedną z dużych sieci handlowych, co zapewnia praktyczne podejście do realizowanych zajęć.

Uczelnia Łazarskiego opracowała nowy program studiów podyplomowych "Funkcjonariusz administracji unijnej – kariera w instytucjach Unii Europejskiej”. Przeznaczony jest on dla osób, które chcą rozwijać karierę zawodową w instytucjach UE. Kierunek będzie realizowany od października 2015 r. w ramach Akademii Administracji Publicznej Uczelni Łazarskiego.

Uniwersytet Gdański posiada w swojej ofercie kształcenia ponad 80 zróżnicowanych programów studiów podyplomowych oraz blisko 30 kursów doszkalających oraz szkoleń. Uczelnia właśnie rozpoczęła proces rekrutacji!

Już od 1 czerwca rozpoczyna się rekrutacja na nowe studia podyplomowe - "Środowisko mieszkaniowe w obszarach zurbanizowanych: rozwój, przekształcenia, rewitalizacja". Studia są wspólnym przedsięwzięciem Miasta Kraków i Politechniki Krakowskiej.

Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego poszerza swoją ofertę kształcenia o nowy kierunek trzysemestralnych studiów podyplomowych z zakresu grafiki komputerowej. Liczba miejsc jest ograniczona, więc nie zwlekajcie z podjęciem decyzji!

Studia na kierunku Lean Management, które prowadzi Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, przeznaczone są w głównej mierze dla osób chcących zwiększyć swoje kompetencje w zakresie doskonalenia procesów i polepszania wyników przedsiębiorstw o profilu produkcyjnym.

Trzy krakowskie uczelnie: Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Uniwersytet Rolniczy, już od 28 marca prowadzić będą wspólnie nowy i całkowicie unikatowy kierunek międzyuczelnianych studiów podyplomowych pod nazwą "Uwarunkowania i czynniki procesu reindustrializacji".

Katedra Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z The Chartered Institute of Management Accoutants (CIMA) wprowadza do swojej oferty kształcenia nowy program studiów podyplomowych Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA.

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej prowadzą aktualnie rekrutację na trzy kierunki studiów podyplomowych: Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM), Inżynierię ropy i gazu oraz Społeczną odpowiedzialność biznesu. Jeśli chcesz zdobyć cenione na rynku pracy kwalifikacje, to koniecznie zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami!

Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza na I edycję studiów podyplomowych z zakresu Komunikacji w pracy socjalnej. Początek zajęć zaplanowano na marzec 2015 r.

Studia dedykowane są osobom, które zamierzają zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu ekonomii oraz zarządzania. Ich celem jest gruntowne przygotowanie do dalszego kształcenia w ramach studiów Master Of Business (MBA). Zajęcia odbywać się będą na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz na Uniwersytecie Technicznym w Brnie.

Narodowy Bank Polski oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zapraszają do udziału w finansowych studiach podyplomowych z zakresu "Mechanizmów funkcjonowania strefy euro".

Zrównanie ludzi w prawach nie wystarczy, by faktycznie mogli oni doświadczać owego równouprawnienia w codziennym życiu. Mechanizmy stereotypowego myślenia o kobietach i mężczyznach realizują się w naszych działaniach czy sądach najczęściej zupełnie bezwiednie i bez świadomości ich stosowania. Nie o „szklany sufit” zatem wyłącznie chodzi, ale o rozproszone, często dotyczące bardzo drobnych aktywności działania, które składają się na marginalizację kobiet w środowisku zawodowym (w biznesie, polityce, nauce, i innych sferach życia publicznego.

Firma szkoleniowa Management Training and Development Center została partnerem merytorycznym certyfikowanego kierunku studiów podyplomowych WSZiB w Poznaniu. Kierunek Praktyczne aspekty zarządzania projektami z uznanym na świecie certyfikatem PMI Global R.E.P. to nowość w roku akademickim 2014/2015. Program studiów powstał we współpracy z ekspertami MT&DC, a o światowe standardy nauczania zadba doświadczona, ekspercka kadra praktyków.

Celem rocznych Podyplomowych Studiów z zakresu Zarządzania przestrzenią kosmiczną w nowej gospodarce jest przekazanie aktualnej wiedzy i umiejętności, które pozwolą absolwentom tych studiów włączyć się w procesy rozwoju działalności gospodarczej związanej z działalności kosmiczną i eksploracją gospodarczą przestrzeni kosmicznej.

Studia podyplomowe na kierunku Strategie inwestycyjne i inżynieria finansowa zapewniają szereg możliwości do zdobycia praktycznych umiejętności oraz wiedzy w zakresie współczesnych strategii inwestowania, zarządzania ryzykiem oraz matematycznego modelowania rynków finansowych.

Podyplomowe Studia Biznes w Rosji i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć lub poszerzyć posiadaną wiedzę z zakresu współpracy gospodarczej z krajami obszaru WNP.

Podyplomowe Studia Konserwacji Drewna służą pogłębieniu wiedzy słuchaczy z zakresu historii sztuki oraz wiedzy technicznej z elementami wiedzy przyrodniczej pod kątem praktycznego jej wykorzystania w procesie konserwacji mebli, jak również drewnianych konstrukcji zabytkowych.

Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaprasza na studia podyplomowe na kierunku Logistyka. Słuchacze będą mieli okazję do zdobycia praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu zarządzania działem logistyki w przedsiębiorstwach.

Program studiów podyplomowych Technologia winiarstwa uwzględnia szeroki zakres zagadnień związanych z technologią produkcji wina i uprawą winorośli.

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ogłasza rekrutację na dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych organizowane pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego wprowadza do swojej oferty kształcenia dwa nowe programy trzysemestralnych studiów podyplomowych: Scenografię oraz Grafikę komputerową.

Wydział Polonistyki UJ postanowił rozbudować ofertę programową w ramach prowadzonych Podyplomowych Studiów Edytorskich o trzy nowe kierunki. Studia dostosowane są do wymogów współczesnego rynku pracy i oczekiwań pracodawców z branży wydawniczej. Studia trwają dwa semestry, a zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym i są płatne.

Instytut Wzornictwa Przemysłowego oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zapraszają kandydatów na studia podyplomowe Design Management. Powstanie kierunku jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów posiadających wiedzę oraz kompetencje z zakresu zarządzania rozwojem nowego produktu.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą z zakresu zarządzania procesami technologicznymi, ich optymalizacją oraz projektowaniem inżynierskim. Kierunek prowadzony będzie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katedrze Inżynierii Produkcji.

Studia na kierunku Rachunkowość i finanse przeznaczone są w pierwszej kolejności dla pracowników pionów finansowo-księgowych oraz osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą w ramach biur rachunkowych lub doradztwa podatkowego. Studia pozwalają na zdobycie specjalistycznej wiedzy, niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego oraz przygotowanie do egzaminu państwowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Budownictwo energooszczędne oraz Wykorzystanie energii odnawialnej w niewielkich obiektach budowlanych to nowe kierunki studiów podyplomowych, które w roku akademickim 2014/2015 znajdą się w ofercie kształcenia Instytutu Geotechniki działającego na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

Projekt studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania sportem powstał we współpracy z International Centre for Sport Studies oraz Stadionem Narodowym. Studia objęte są honorowym patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz medialnym patronatem "Przeglądu Sportowego".

Interesuje Was tematyka odnawialnych źródeł energii? Chcecie zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie? Jeśli tak, to koniecznie musicie zapoznać się z ofertą dofinansowanych studiów podyplomowych na Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Teoria gender wywołuje od dłuższego czasu ożywioną dyskusję na wszystkich, możliwych płaszczyznach życia społecznego. Interesują się nią naukowcy, politycy, hierarchowie kościelni, dziennikarze i każdy człowiek, który przez pomyłkę włączy swój telewizor lub radio. Gender jest już wszędzie, więc może warto bliżej poznać gender studies, czyli kontrowersyjne i interdyscyplinarne studia podyplomowe?

Prognozy rynkowe wyraźnie pokazują, że nadchodzi czas na menedżerów wzornictwa. Zakres kompetencji i umiejętności stawia ten zawód wśród jednych z najbardziej wymagających, ale rynek pracy jaki w najbliższej przyszłości otworzy się przed nimi, jest ogromny. Czy warto wybrać taką ścieżkę kariery zawodowej? Sprawdziliśmy...

W roku akademickim 2012/2013 słuchacze 10 edycji studiów podyplomowych na kierunku „Nowy PR” w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischera w Krakowie przygotowali kompleksową kampanię PR dla TEDxKraków. Jest to organizacja non-profit przygotowująca lokalną edycję konferencji TED oraz przedsięwzięcia mające na celu promowanie hasła Ideas worth spreading!

Studia LLM są prawniczym odpowiednikiem studiów MBA z zarządzania i ekonomii. Pozwalają one na zgłębienie specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego. Na uczelni Łazarskiego będzie można uzyskać tytuł LLM Law - Master of Lawa cenionej i prestiżowej brytyjskiej uczelni - Coventry University.

Dynamiczny rozwój przewoźników i ich floty, modernizacja istniejących lotnisk i budowa nowych obiektów oraz stale przybywająca liczba pasażerów i połączeń sprawia, iż na rynku pracy zaczyna brakować wykwalifikowanych specjalistów. Studia podyplomowe z zakresu obsługi ruchu lotniczego wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracodawców. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku uruchomiła właśnie podyplomowe studia na kierunku Obsługa ruchu lotniczego.