Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych "Marketing cyfrowy i media społecznościowe w biznesie", prowadzonych w Bydgoskiej Szkole Wyższej, jest wy­kształ­ce­nie u słuchaczy umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji nie­zbęd­nych do spraw­ne­go i efektywnego planowania i prowadzenia kampanii marketingowych z wykorzystaniem narzędzi i metod marketingu cyfrowego.

aswW połowie grudnia rozpoczęła się rekrutacja na kolejną edycję studiów podyplomowych Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej, które prowadzi Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.

Program studiów został przygotowany z myślą o absolwentach studiów II stopnia, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat zarządzania organizacją na rzecz obronności państwa.

Politechnika Rzeszowska uruchamia nowy kierunek studiów podyplomowych we współpracy z Polskimi Zakładami Lotniczymi w Mielcu. Pracownicy PZL Mielec, lidera krajowej branży lotniczej i jednego z największych pracodawców na Podkarpaciu, rozpoczną studia podyplomowe na kierunku Technika śmigłowcowa utworzonym w ramach Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz.

Do roku akademickiego 2017/2018 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie uruchamia nowy kierunek studiów podyplomowych. Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych jest programem adresowanym do specjalistów pracujących przy administrowaniu danych osobowych oraz zajmujących się bezpieczeństwem informacji.

Od roku akademickiego 2017/2018 Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego poszerzy swoją ofertę studiów podyplomowych o nowy kierunek: Komunikację korporacyjną. Zajęcia prowadzone będą zarówno przez doświadczoną kadrę akademicką Uniwersytetu Warszawskiego, jaki najlepszych praktyków z bogatym, praktycznym doświadczeniem branżowym.

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni od roku akademickiego 2017/2018 uruchomi nowy kierunek studiów podyplomowych „Projektowanie gier szkoleniowych i edukacyjnych”. Celem studiów jest wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania niecyfrowych gier szkoleniowych i edukacyjnych.

Uniwersytet Opolski od roku akademickiego 2017/2018 poszerzy swoją ofertę kształcenia o nowy, unikatowy w skali Europy kierunek studiów podyplomowych: paleobiologię prowadzoną w języku angielskim. Dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, z bezpłatnych, czterosemestralnych studiów będzie mogło skorzystać 24 studentów.

Uniwersytet Śląski w Katowicach postanowił wygasić długo przygotowywane studia śląskie. W zamian uczelnia zaoferuje podyplomowe studia z wiedzy o regionie, których celem będzie kształcenie nauczycieli zajmujących się edukacją regionalną – czy to w ramach przedmiotu z wiedzy o regionie, czy innych np. języka polskiego, historii lub przyrody.

Politechnika Warszawska we współpracy z firmą Medcom uruchomi w roku akademickim 2017/2018 nowy kierunek studiów podyplomowych: Energoelektronikę. Program kształcenia na tym unikalnym kierunku ma charakter praktyczny i jest ściśle dopasowany do faktycznych potrzeb współczesnego rynku pracy.

Cracoviana to nowy dwusemestralny kierunek studiów podyplomowych, który będzie prowadzony przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Słuchacze tego unikalnego kierunku będą mogli zdobyć zarówno gruntowną wiedzę teoretyczną z zakresu historii i kultury regionu, jak również praktyczne kompetencje pozwalające na prowadzenie działań związanych z turystyką.

Polskie szkolnictwo do dalszego rozwoju potrzebuje dobrze przygotowanych nauczycieli. W tym celu stworzono Szkołę Edukacji, czyli bezpłatne, stacjonarne studia podyplomowe dla przyszłych nauczycieli języka polskiego lub matematyki. Program został opracowany we współpracy z Teachers College nowojorskiego Uniwersytetu Columbia. Dla przyszłych studentów przewidziana jest pula stypendiów.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego poszerzył swoją ofertę kształcenia o nowy kierunek studiów podyplomowych: Akademię prawa niemieckiego. Program kształcenia został opracowany przez cenionych wykładowców z Uniwersytetu Ernsta-Arndta-Moritza w Greifswaldzie.

Już w marcu Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu poszerzy swoją ofertę kształcenia o nowy kierunek studiów podyplomowych: Agrotronikę. Kierunek jest odpowiedzią uniwersytetu na płynące ze szkół rolniczych zapytania o możliwość dokształcania nauczycieli nowego zawodu, czyli technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Studia podyplomowe "Inżynieria Kosmiczna", prowadzone przez Politechnikę Poznańską oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, adresowane są do osób, które interesują się tematyką Kosmosu. Słuchaczami studiów mogą być zarówno pracujący lub planujący pracować w szeroko rozumianym przemyśle kosmicznym, jak również osoby chcące rozszerzyć swoją wiedzę o Kosmosie.

Studia z zakresu Zarządzania projektami IT, prowadzone przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, skierowane są do osób, które chcą usystematyzować lub poszerzyć posiadaną wiedzę z zakresu zarządzania projektami; członków zespołów projektowych oraz dla absolwentów studiów I lub II stopnia, którzy chcą zawodowo zajmować się problematyką zarządzania projektami.

Polskie Zakłady Lotnicze Mielec rozszerzają swoją współpracę z Wydziałem Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. W efekcie uruchomiony zostanie nowy kierunek studiów podyplomowych w dziedzinie konstrukcji kompozytowych.

Politechnika Białostocka poszerza swoją ofertę studiów podyplomowych o nowy kierunek: Lean Management. Będą to studia ukierunkowane na dostarczenie słuchaczom praktycznej wiedzy w zakresie uruchamiania i prowadzenia w firmach programów transformacji Lean.

Studia podyplomowe „Fizjologia stosowana i kliniczna z elementami fizjologii wysiłku fizycznego”, prowadzone przez Collegium Medicum UMK, to doskonała szansa dla wszystkich specjalistów na pogłębienie posiadanej wiedzy z zakresu fizjologii stosowanej i klinicznej. Studia umożliwiają ponadto gruntowne poznanie i zrozumienie zintegrowanego działania procesów fizjologicznych oraz metod oceny zmian adaptacyjnych w różnych warunkach środowiskowych.

W nadchodzącym roku akademickim Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie otwiera nowe studia podyplomowe na kierunku projektowanie innowacji. Studia podyplomowe są prowadzone przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych. Studenci uczą się, jak praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę.

Uniwersytet w Białymstoku od roku akademickiego 2016/2017 poszerzy swoją ofertę studiów podyplomowych o 5 nowych kierunków. Rekrutacja potrwa do połowy września lub końca października. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do odbycia studiów podyplomowych na nowym kierunku Technologie Mobilne w Biznesie. Szczegółowe informacje i terminarz zostaną udostępnione wkrótce.

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza zainteresowanych na nowy kierunek studiów podyplomowych, który na chwilę obecną posiada status planowanego. Prawdopodobnie kurs ruszy już od roku akademickiego 2016/17, pod warunkiem, że zgłosi się wystarczająca liczba chętnych.

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza zainteresowanych na nowy kierunek studiów podyplomowych, który na chwilę obecną posiada status planowanego. Prawdopodobnie kurs ruszy już od roku akademickiego 2016/17, pod warunkiem, że zgłosi się wystarczająca liczba chętnych.

Wydział Nauk Społecznych i Administracji na Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie poszerza swoją ofertę studiów podyplomowych o interesującą pozycję - emicję głosu. Studia są przeznaczone dla tych, którzy w swojej codziennej pracy wykorzystują głos jako jedno z głównych narzędzi pracy, a wiec nauczycieli, dziennikarzy, polityków, liderów zespołów czy trenerów.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie w porozumieniu z Instytutem Europeistyki UW proponują nowy kierunek studiów podyplomowych - Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej. Uczelnia zaprasza do wzięcia udziału w cyklu kursów szczególnie osoby na stanowiskach kierowniczych zarówno w administracji publicznej, jak i samorządowej, a także funkcjonariuszy służb porządkowych, niekoniecznie związanych ze Strażą Pożarną.

„Akademia 3D – projektowanie i druk 3D” to innowacyjne studia poświęcone dynamicznie rozwijającej się technologii, jaką jest bez wątpienia druk 3D. Organizatorem studiów jest Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku od roku akademickiego 2016/2017 poszerzy swoją ofertę studiów podyplomowych o nowy kierunek: „Literaturę i kulturę Podlasia. Edukacja-animacja-promocja.”

Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uruchamia od roku akademickiego 2016/2017 unikatowy kierunek studiów podyplomowych: Technologię piwowarstwa.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza księgowych, członków zarządów oraz rad nadzorczych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w o sprawozdawczości i rachunkowości, do udziału w nowych studiach podyplomowych: Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej od roku akademickiego 2016/2017 będzie prowadzić unikatowy w skali kraju kierunek studiów podyplomowych: Inżynierię produkcji urządzeń elektronicznych. Na studiach kształcić się będą obecni i przyszli inżynierowie produkcji w kluczowej dla Pomorza i Polski branży ICT.

Jesteś absolwentem filologii polskiej lub matematyki i myślisz o podjęciu pracy nauczyciela? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość: możesz zapisać się na bezpłatne, trzysemestralne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, których organizatorem jest Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytet Warszawski. Przyszli poloniści i matematycy odbędą praktyki w warszawskich szkołach.

Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie poszerza swoją ofertę kształcenia o nowy, unikatowy w skali kraju program studiów podyplomowych: Marketing miejsc i kreowanie marek lokalnych. Studia zostały przygotowane we współpracy merytorycznej z agencją marketingową Social Frame.

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku od roku akademickiego 2016/2017 poszerzy swoją ofertę studiów podyplomowych o następujące programy: Psychodietetyka, Interdyscyplinarna opieka psychogeriatryczna oraz Transkulturowość w interdyscyplinarnej opiece medycznej. Nowe kierunki mogą zainteresować szczególnie lekarzy, magistrów psychologii czy pielęgniarstwa.

Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwojem w branży energetycznej do wzięcia udział w nowych, dwusemestralnych studiach podyplomowych z zakresu "Zarządzania energią". Aktualnie trwa nabór na pierwszą edycję studiów, która rozpocznie się w roku akademickim 2016/2017.

Public relations and media marketing to nowy kierunek studiów podyplomowych prowadzony na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dedykowany jest on wszystkim osobom, które chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie PR i marketingu medialnego oraz podnieść swoją znajomość języka angielskiego.

Od roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego zostanie uruchomiony nowy kierunek studiów podyplomowych: Biopaliwa i odnawialne źródła energii. Zajęcia będą się odbywać m.in. w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych US.

Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach poszerza swoją ofertę edukacyjną o nowy dwuletni kierunek studiów podyplomowych: Produkcję i kreację muzyczną. Kierunek zostanie uruchomiony od roku akademickiego 2016/2017.

Business intelligence w ERP (SAP, Comarch XL) jest nowym, unikatowym w skali kierunkiem studiów podyplomowych, który od nowego roku akademickiego będzie prowadzony przez Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. Program dostosowany jest do wymagań zarówno menedżerów wykorzystujących technologie IT i wdrażających systemy klasy ERP, jak i osób, które chcą zrozumieć relacje pomiędzy systemem zarządzania organizacją, a ofertą technologii IT. W ramach zajęć będą prowadzone m.in. praktyczne ćwiczenia na rzeczywistych systemach klasy ERP: SAP oraz Comarch XL.

Coaching w życiu i biznesie to nowy kierunek studiów podyplomowych, który uruchomi od nowego roku akademickiego Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie 192 godzin zajęć uczestnicy poznają wszystkie, niezbędne metody i narzędzia, które pozwolą im stać się profesjonalnymi coachami.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uruchomi w roku akademickim 2016/2017 nowy kierunek studiów podyplomowych: Administrację elektroniczną. Słuchacze nowego kierunku będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu administracji elektronicznej.

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wprowadza do swojej oferty kształcenia nowy kierunek studiów podyplomowych: Przetwarzanie danych – Big Data. Zalety? Nowoczesny program (75% zajęć praktycznych) i najbardziej aktualne zagadnienia: hurtownie danych, Big Data, przetwarzanie w chmurze, Hadoop, bazy NoSQL, analiza i eksploracja danych z wykorzystaniem języka R i Python. Zainteresowany?

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach uruchomi nowy program studiów podyplomowych - "E-mail marketing w praktyce", który w 80% będzie prowadzony w oparciu o praktyczne zastosowania narzędzi internetowych. Oferta jest dedykowana w pierwszej kolejności osobom, które na gruncie zawodowym zajmują się marketingiem, promocją, sprzedażą oraz komunikacją z klientami.

Instytut Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza nauczycieli do wzięcia udziału w kursach doskonalących poświęconych tematyce: „Jak uczyć, by nauczyć, czyli jak sprostać wyzwaniom współczesnej szkoły?” Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 11 marca 2016 r.

Chcesz zapoznać się wnikliwie z wiodącymi trendami i praktykami rynkowymi w zakresie budowania wartości firmy poprzez kapitał ludzki? Tradycyjne kursy i szkolenia w obszarze HR uważasz za mało efektywne? Nowy program studiów Master of Business Administration, prowadzonych przez Uczelnią Łazarskiego, spełni wszystkie Twoje oczekiwania. Rekrutacja potrwa do końca lutego 2016 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie poszerza swoją ofertę kształcenia o nowy kierunek dwusemestralnych, ogólnouniwersyteckich studiów podyplomowych: Prawo Technologii Informacyjnych.

Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie poszerza swoją ofertę kształcenia o nowy kierunek dwusemestralnych studiów podyplomowych: Rosyjski język specjalistyczny: prawo handlowe. Jego słuchacze będą mieć okazję do poszerzenia swoich umiejętności w zakresie praktycznego wykorzystywania języka rosyjskiego specjalistycznego oraz do zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu prawa handlowego Polski i Federacji Rosyjskiej.

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wprowadzają do oferty kształcenia nowy dwusemestralny kierunek studiów podyplomowych (Informatykę Stosowaną), który będzie prowadzony w Ośrodku UAM w Pile. Po zakończeniu studiów absolwent będzie posiadał niezbędną wiedzę i umiejętności przydatne w programowaniu informatycznym i dalszym samokształceniu się.

Chcesz wpływać na efektywność polityki zarządzania personelem? Zamierzasz poprawić jakość pracy zespołowej oraz zwiększyć motywację pracowników? Nie wiesz, jak odnieść sukces w biznesie? Odpowiedź jest prosta – zainwestuj w wiedzę i podejmij studia podyplomowe na kierunku HR Manager w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Studia na kierunku "Analityka rynku" przeznaczone są w głównej mierze dla menedżerów oraz specjalistów, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje w zakresie wyszukiwania, przetwarzania i weryfikowania pozyskanych informacji oraz przygotowywania raportów biznesowych i analiz konkurencji.

Chcesz rozwijać swoją wiedzę w zakresie prawnych aspektów szeroko rozumianej ochrony zdrowia? W takim razie, na pewno docenisz program studiów na kierunku „Pakiet 3 praw: prawo medyczne, ochrony zdrowia i pacjenta”, który powstał na bazie doświadczeń dra Macieja Dercza, eksperta z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze ochrony zdrowia i pacjenta.