Do roku akademickiego 2017/2018 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie uruchamia nowy kierunek studiów podyplomowych. Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych jest programem adresowanym do specjalistów pracujących przy administrowaniu danych osobowych oraz zajmujących się bezpieczeństwem informacji.


Program studiów podyplomowych jest odpowiedzią na uchwalone zmiany do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych oraz przetwarzania danych osobowych. W związku z wprowadzonymi zmianami w firmach i podmiotach zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych, będą potrzebni specjaliści z zakresu bezpieczeństwa informacji. Od 25 maja 2018 wszystkie podmioty będą zobowiązane do zatrudnienia lub odpowiedniego wyszkolenia zatrudnionego już pracownika na stanowisku Inspektora danych osobowych.

Studia podyplomowe są przeznaczone dla osób, które zajmują się administrowaniem i zarządzaniem danymi osobowymi osób prywatnych, a także bezpieczeństwem informacji. Absolwenci studiów nabędą specjalistyczne umiejętności z zakresu zbierania, przetwarzania oraz zarządzania danymi osobowymi.

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

  • planowanie i realizacja kontroli, sprawdzeń i audytów w zakresie związanym z zabezpieczeniem informacji,
  • zarządzanie IT. Kontrola Technologii Informacyjnej i Technologii związanych,
  • planowanie i organizacja systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych,
  • system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z wymaganiami ISO/IEC 27001:2013,
  • prawne aspekty związane z ochroną danych osobowych,
  • ochrona organizacji przed wyciekiem danych osobowych.Studia podyplomowe zostały przygotowane dla osób pracujących na stanowiskach:

  • administrator danych osobowych
  • administrator bezpieczeństwa informacji,
  • pracowników stosujących ustawę o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych oraz ds. cyberprzestępczości.