Cracoviana to nowy dwusemestralny kierunek studiów podyplomowych, który będzie prowadzony przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Słuchacze tego unikalnego kierunku będą mogli zdobyć zarówno gruntowną wiedzę teoretyczną z zakresu historii i kultury regionu, jak również praktyczne kompetencje pozwalające na prowadzenie działań związanych z turystyką.Program studiów

Studia są dwusemestralne i składają się łącznie z 22 przedmiotów kursowych oraz konsultacji dyplomowych (łącznie 380 godzin). Na atrakcyjny program studiów składają się m.in. następujące przedmioty:

  • Zarys dziejów Małopolski;
  • Archeoturystyka (dziedzictwo archeologiczne regionu);
  • Ewolucja zmian demograficznych i społecznych Krakowa i regionu;
  • Sztuka Krakowa do schyłku XVIII wieku;
  • Elementy metodyki muzealnej;
  • Nowoczesne formy turystyki miejskiej (gry miejskie, questing, geocoaching, ecomuzea, greenway);
  • Dziedzictwo kulturowe Krakowa XIX-XXI wieku;
  • Elementy przedsiębiorczości w turystyce miejskiej;
  • Elementy turystyki kulturowej (postindustrialna, kulinarna, militarna, tanatoturystyka, itp.);
  • Metodyka pilotażu miejskiego i przewodnictwa turystycznego.


Zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz w zabytkowych wnętrzach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, w tym m.in. w Pałacu Krzysztofory, w Podziemiach Rynku oraz Fabryce Emalia Oskara Schindlera.

Adresaci studiów

Studia Cracoviana przeznaczone są dla absolwentów posiadających tytuł licencjata lub magistra dowolnego kierunku studiów, a w szczególności do wszystkich osób, które zainteresowane są poszerzeniem posiadanej wiedzy o dawnym i współczesnym Krakowie i Małopolsce.

Do udziału w studiach zachęcamy ponadto nauczycieli, przewodników miejskich oraz specjalistów zajmujących się promocją regionu, gdyż szeroki przekrój realizowanych przedmiotów pozwoli każdemu na zdobycie lub poszerzenie wiedzy i umiejętności w interesującej go dziedzinie.

Dodatkowe informacje

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub wyższych magisterskich. Limit przyjęć został ustalony na poziomie 40 osób. Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się minimum 20 osób.

Czytaj więcej: studia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie