Już w marcu Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu poszerzy swoją ofertę kształcenia o nowy kierunek studiów podyplomowych: Agrotronikę. Kierunek jest odpowiedzią uniwersytetu na płynące ze szkół rolniczych zapytania o możliwość dokształcania nauczycieli nowego zawodu, czyli technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Studia podyplomowe z zakresu agrotroniki będą prowadzone w Instytucie Inżynierii Biosystemów i będą trwały dwa lub trzy semestry. Dłuższy wariant (trzysemestralny) obejmuje 350 godzin zajęć dydaktycznych i ma przygotować słuchaczy do nauczania kolejnego przedmiotu - moduł 4 (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Studia dwusemestralne (obejmujące 250 godzin zajęć dydaktycznych) dedykowane są natomiast osobom już zatrudnionym lub planującym podjęcie pracy w punktach handlowych oraz serwisach pojazdów i maszyn rolniczych.

Tematyka zajęć powinna także zainteresować aktualnych użytkowników nowoczesnego sprzętu rolniczego oraz osoby zarządzające parkiem maszynowym lub gospodarstwem rolnym.

W programie studiów znajdą się następujące zagadnienia: zasady funkcjonowania systemów mechatronicznych (wykorzystywanych w pojazdach i maszynach rolniczych), systemy nawigacji GNSS, rolnictwo precyzyjne oraz systemy informatyczne służące do nowoczesnego zarządzania produkcją roślinną i zwierzęcą.

Studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu - sprawdź szczegóły oferty


Program studiów obejmuje ponadto 50 godzin zajęć praktycznych, które będą prowadzone przez branżowych ekspertów z firm takich jak: Claas, John Deere, Lely, Kuhn oraz Centrum Szkolenia Motoryzacji w Poznaniu. Moduł dydaktyczny prowadzony będzie natomiast przez instruktorów CKE.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe "Agrotronika" jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia. Rekrutacja na studia prowadzona będzie od 16 stycznia bezpośrednio przez sekretariat SP-A (pok. A-15 w IIB).