Studia podyplomowe "Inżynieria Kosmiczna", prowadzone przez Politechnikę Poznańską oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, adresowane są do osób, które interesują się tematyką Kosmosu. Słuchaczami studiów mogą być zarówno pracujący lub planujący pracować w szeroko rozumianym przemyśle kosmicznym, jak również osoby chcące rozszerzyć swoją wiedzę o Kosmosie.

Program studiów podyplomowych z zakresu "Inżynierii Kosmicznej" powstał w wyniku ścisłej współpracy Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Politechniki Poznańskiej i Instytutu Obserwatorium Astronomiczne UAM oraz osoby pracujące w sektorze kosmicznym.

Studia podyplomowe "Inżynieria Kosmiczna" jako nowy, innowacyjny kierunek studiów stanowi odpowiedź na aktualne zapotrzebowanie rozwijającego się w Polsce sektora kosmicznego.

Słuchacze w trakcie dwóch semestrów zdobędą wiedzę z zakresu m.in.:

  • dynamiki orbitalnej sztucznych satelitów Ziemi i sond kosmicznych,
  • zastosowań technik satelitarnych,
  • systemów telekomunikacji satelitarnej,
  • teledetekcji,
  • robotycznych systemów obserwacyjnych,
  • baz danych.

Słuchacze poznają ponadto szereg zagrożeń występujących w środowisku kosmicznym i zdobędą praktyczne umiejętności aplikowania do polskich oraz europejskich programów kosmicznych, planowania przyszłych misji kosmicznych oraz pozyskiwania i wykorzystania danych satelitarnych.

Rekrutacja: o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.