Politechnika Białostocka poszerza swoją ofertę studiów podyplomowych o nowy kierunek: Lean Management. Będą to studia ukierunkowane na dostarczenie słuchaczom praktycznej wiedzy w zakresie uruchamiania i prowadzenia w firmach programów transformacji Lean.Program studiów będzie mieć charakter praktyczny, a zajęcia prowadzić będą zarówno doświadczeni profesorowie, jak i specjaliści z krajowych firm konsultingowych oraz menadżerowie Lean z wieloletnim doświadczeniem branżowym. Wśród przedmiotów znajdą się m.in. podstawy Lean Managment, zarządzania oraz organizacji produkcji przemysłowej, zarządzanie kapitałem ludzkim, praca standaryzowana, motywowanie zespołu pracowników, transformacja Lean w firmie oraz gra symulacyjna "Fabryka Lean".

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom gruntownej i przekrojowej wiedzy praktycznej odnośnie uruchamiania i prowadzenia w firmach programów transformacji Lean.

Sprawdź również: studia na Politechnice Białostockiej


Studia podyplomowe „Lean Management” przeznaczone są zarówno do osób pełniących funkcję inżyniera procesu oraz specjalisty lub kierownika Lean, jak i kierowników produkcji, dyrektorów produkcji oraz głównych zarządzających firmami, które podjęły całościową lub częściową transformację Lean.

Zapisy trwają do 10 października. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Lean Management to jedna z najskuteczniejszych metod zarządzania, która służy podnoszeniu produktywności i poprawy konkurencyjności firm.