W nadchodzącym roku akademickim Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie otwiera nowe studia podyplomowe na kierunku projektowanie innowacji. Studia podyplomowe są prowadzone przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych. Studenci uczą się, jak praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę.

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju innowacyjności w małych przedsiębiorstwach i dużych firmach. Program studiów został przygotowany z myślą o pracownikach firm z sektora publicznego, którzy na co dzień zajmują się obsługą klienta biznesowego, promowaniem i zarządzaniem produktami lub usługami. Nabyte umiejętności przydadzą się również osobom, które planują rozpocząć własny biznes. Na studia podyplomowe mogą wybrać się absolwenci każdego kierunku studiów, którzy chcą wykorzystać kreatywne i innowacyjne rozwiązania w swojej pracy. Nabyta wiedza pozwoli na wdrażanie nowych rozwiązań oraz nowoczesnych modeli biznesowych w firmie.

Studenci na kierunku projektowanie innowacji nabywają umiejętności z metod projektowania produktów oraz usług. Program studiów obejmuje elementy z zakresu myślenia projektowego (design thinking), tworzenia modeli biznesowych (business model canvas i lean canvas) oraz technik kreatywnych (m. in. gamestorming). Studenci projektowania innowacji w trakcie nauki realizują konkretne i realne wyzwania projektowe, które są zgłaszane przez firmy i organizacje zewnętrzne lub przez samych studentów.

Zajęcia są prowadzone przez osoby, które na co dzień wykorzystują najnowsze metody z zakresu projektowanie i zarządzania usługami oraz produktami. Program studiów jest podzielony na cztery modułu, podobnie jak metoda design thinking (myślenia projektowego):

  • eksploracja problemu – 72 godziny zajęć,
  • kreacja rozwiązań – 40 godzin zajęć,
  • prototypowanie i testowanie rozwiązań – 24 godziny zajęć,
  • wdrożenie – 56 godzin zajęć.

Studia podyplomowe trwają dwa semestry. Aby rozpocząć studiowanie w nadchodzącym roku akademickim 2016-2017, należy zarejestrować się w systemie IRK do 14 października.