Uniwersytet w Białymstoku od roku akademickiego 2016/2017 poszerzy swoją ofertę studiów podyplomowych o 5 nowych kierunków. Rekrutacja potrwa do połowy września lub końca października. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Kierunek coaching rodzinny trafi do oferty Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej. Słuchacze tego kierunku będą mogli poznać podstawowe narzędzia coachingowe oraz nabyć konkretne umiejętności w zakresie diagnozowania i wspierania systemu rodzinnego.

Oligofrenopedagogika znajdzie się natomiast w ofercie Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Są to studia dedykowane w pierwszej kolejności absolwentom kierunków pedagogicznych oraz nauczycielom, którzy chcą poszerzyć zakres swoich kompetencji i zdobyć kwalifikacje wymagane do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Jeśli chcecie zdobyć gruntowną wiedzę na temat Podlasia i Białegostoku, to Wydział Filologiczny przygotował specjalnie dla Was kierunek „Literatura i kultura Podlasia”. Program studiów ma charakter interdyscyplinarny – obejmuje bowiem wiedzę zarówno w zakresie komunikacji społecznej, literatury współczesnej, jak i historii oraz językoznawstwa.

Katedra Teologii Prawosławnej przygotowała specjalny program dla osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę na temat teologii prawosławnej. Program studiów obejmuje zajęcia z zakresu sztuki ikonograficznej oraz religii prawosławnej.

Studia na kierunku „Zarządzanie placówką medyczną” będzie można już niebawem rozpocząć na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I lub II stopnia, którzy chcieliby w przyszłości pełnić kierownicze stanowiska w placówkach medycznych oraz jednostkach odpowiedzialnych za sprawowanie nadzoru nad nimi.

Zapisy na poszczególne kierunki prowadzone są za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów.