Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza zainteresowanych na nowy kierunek studiów podyplomowych, który na chwilę obecną posiada status planowanego. Prawdopodobnie kurs ruszy już od roku akademickiego 2016/17, pod warunkiem, że zgłosi się wystarczająca liczba chętnych.

Studia mają za zadanie rozwinąć kompetencje przywódcze w wymiarze osobowościowym, interpersonalnym i środowiskowym. Studia są przeznaczone dla piastujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, a także instytucjach samorządowych i pozarządowych związanych z edukacją lub dla osób aspirujących na wyżej wymienione. Warunkiem zaliczenia studiów jest napisanie i przedstawienie pracy dyplomowej, a także pozytywna ocena ze wszystkich zajęć modułowych.

Czas studiów: 2 semestry
Termin zgłoszeń: do 10.09.2016
Limit miejsc: 25 osób; decyduje kolejność zgłoszeń
Cena studiów: 3800 zł