Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza zainteresowanych na nowy kierunek studiów podyplomowych, który na chwilę obecną posiada status planowanego. Prawdopodobnie kurs ruszy już od roku akademickiego 2016/17, pod warunkiem, że zgłosi się wystarczająca liczba chętnych.

Studia dotyczą zagadnień związanych z analizą danych, a więc m.in. analizą statystyczną, ekonomiczną i finansową. Środowisko, w którym będą pracować studenci będzie związane z MS Excel i językiem progamowania VBA. Wszystkie zajęcia w salach komputerowych. Uczestnicy nauczą się efektywnej pracy w programie MS Excel, co obejmuje również automatyzację pracy programu, tworzenie profesjonalnych aplikacji w środowisku wyżej wymienionego.

Celem studiów jest szeroko rozumiany rozwój umiejętności pracy z danymi tj. zapisywanie i organizacja baz danych, ich analiza statystyczno-ekonometryczna, wizualizacja, aż po raportowanie i prezentowanie całości. Po ukończeniu kursu absolwent będzie potrafił m.in. sterować innymi programami z poziomu MS Excel i kodu VBA, a także projektować, tworzyć i wdrażać profesjonalne aplikacje biznesowe pozwalające na szeroko rozumianą automatyzację analizy danych. Warunkiem zaliczenia studiów jest obecność na przynajmniej 60% zajęć, a także opracowanie i prezentacja dwóch projektów zaliczeniowych. Studia dla zaawansowanych, dysponujących ugruntowanymi podstawami teoretycznymi i praktycznymi w korzystaniu z programu będącego przedmiotem kursów.

Czas studiów: 2 semestry
Termin zgłoszeń: do 16.10.2016
Limit miejsc: 50 (2 grupy x 25 osób; decyduje kolejność zgłoszeń)
Cena studiów: 5470 zł