Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku od roku akademickiego 2016/2017 poszerzy swoją ofertę studiów podyplomowych o nowy kierunek: „Literaturę i kulturę Podlasia. Edukacja-animacja-promocja.”

Studia na kierunku „Literatura i kultura Podlasia. Edukacja-animacja-promocja” dedykowane są w pierwszej kolejności osobom, które chcą zdobyć kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy w placówkach edukacyjnych, instytucjach kultury oraz w branży turystyczno-rekreacyjnej oraz marketingowej. Kierunek jest ponadto świetną okazją do poszerzenia posiadanych kompetencji i wzbogacenia ich o wiedzę na temat Podlasia.

W programie kształcenia można znaleźć następujące przedmioty:

  • Edukacja regionalna,
  • Współczesna literatura regionu,
  • Region w sieci,
  • Społeczeństwo pogranicza,
  • Sztuka społeczna,
  • Narzędzia promocji regionu,
  • Wystąpienia publiczne i kultura dyskusji.


Program studiów zapewnia możliwość doskonalenia posiadanych kompetencji i wzbogacenia ich o aspekt regionalny, co jest niezwykle przydatne niemal w każdej profesji, gdyż pozwala wykorzystać lokalny potencjał i zasoby kulturowe miejsca, rozumianego zarówno w mikro-, jak i makroskali.

Zajęcia będą prowadzić osoby, które na co dzień działają na rzecz regionu w różnego typu instytucjach oraz nauczyciele akademiccy, którzy nie tylko mają w swoim dorobku badania regionalne, ale też kreują życie kulturalne na Podlasiu.

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni różnych kierunków studiów, posiadających tytuł licencjata, magistra lub magistra inżyniera. Zapisy trwają od 1 lipca do 15 września.

Zapisy na studia prowadzone będą od 1 lipca 2016 r. do 15 września 2016 r.
Liczba miejsc: 15