Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza księgowych, członków zarządów oraz rad nadzorczych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w o sprawozdawczości i rachunkowości, do udziału w nowych studiach podyplomowych: Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.

Studia gwarantują zdobycie praktycznej i aktualnej wiedzy obejmującej funkcjonowanie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w kontekście finansowym, podatkowym oraz prawnym. Słuchacze zdobędą także kompetencje z zakresu przeprowadzania analiz sytuacji finansowej i niefinansowej oraz prowadzenia ewidencji księgowej i pozaksięgowej.

"Specyfika tych podmiotów powoduje, że ich rachunkowość i sprawozdawczość traktowane są jako trudne i niezrozumiałe, a w rzeczywistości są po prostu inne niż pozostałych jednostek" – mówi dr Sławomir Jędrzejewski, kierownik studiów.


Doświadczona kadra dydaktyczna (składająca się z praktyków i specjalistów branżowych) omówi też kwestie termoizolacji budynków. Do wielu takich przedsięwzięć można bowiem uzyskać dofinansowanie z programu unijnego "Głęboka modernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych". Zwrot może wynosić nawet do 85 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych.

"Prowadzący zajęcia przekażą słuchaczom praktyczną wiedzę o zasadach sporządzania sprawozdań finansowych oraz ewidencji i sprawozdawczości finansowej i niefinansowej. Jest to kluczowe, ponieważ pomimo podobieństwa pod względem celu i zasad funkcjonowania, w tych kwestiach spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe są zupełnie różne" – dodaje dr Jędrzejewski.


Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

  • Podstawy prawne funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (z elementami prawa cywilnego)
  • Wprowadzenie do rachunkowości
  • Ewidencja księgowa i pozaksięgowa spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
  • Sprawozdawczość spółdzielni mieszkaniowych
  • Podatkowe aspekty funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
  • Finansowe aspekty funkcjonowanie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
  • Analiza sytuacji finansowej i niefinansowej


Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia podyplomowych studiów Uniwersytetu Łódzkiego.

Organizacja zajęć: studia trwają 2 semestry i rozpoczynają się w październiku.

Koszt uczestnictwa: 3,400 zł. płatne w dwóch ratach, przed rozpoczęciem każdego semestru.

Czytaj: studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego


Źródło: PAP - Nauka w Polsce