Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej od roku akademickiego 2016/2017 będzie prowadzić unikatowy w skali kraju kierunek studiów podyplomowych: Inżynierię produkcji urządzeń elektronicznych. Na studiach kształcić się będą obecni i przyszli inżynierowie produkcji w kluczowej dla Pomorza i Polski branży ICT.

Studia mają przygotować słuchaczy do podjęcia pracy na stanowisku inżyniera procesu w firmach produkcyjnych działających w branży elektronicznej, które specjalizują się w montażu podzespołów elektronicznych (PCBA). Nowy kierunek przeznaczony jest w pierwszej kolejności dla absolwentów studiów o profiliu technicznym oraz dla wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w sektorze produkcyjnym.

Program kształcenia na kierunku „Inżynieria produkcji urządzeń elektronicznych” powstał w wyniku współpracy z wiodącymi producentami elektroniki z województwa pomorskiego, m.in. Assel, Flextronics International Poland, Jabil Circuit Poland oraz Radmor, a także Fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia działającą przy Klastrze "Interizon" na rzecz zapewnienia kapitału ludzkiego dla branży ICT.

– To unikatowe przedsięwzięcie jest dowodem na to, że współpraca na polu zaawansowanej dydaktyki praktycznej pomiędzy przemysłem a uczelnią może doprowadzić do realnych efektów, korzystnych i dla uczelni, i dla środowiska gospodarczego – podkreśla Dziekan WETI PG, prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, który od lat wspiera tego typu inicjatywy. – Na słowa uznania zasługują zarówno pomorskie firmy z branży elektronicznej, które walnie przyczyniły się do powstania tych studiów, jak i pracownicy WETI, głównie z Katedry Metrologii i Optoelektroniki WETI, którzy z pełną determinacją – mimo początkowych trudności – doprowadzili to przedsięwzięcie do końca.


Zakres tematyczny studiów:

 • Dokumentacja związana z procesem wytwarzania produktów elektronicznych
 • Materiały i komponenty
 • Procesy produkcyjne - montaż
 • Procesy produkcyjne - lutowanie
 • Procesy produkcyjne – klejenie, czyszczenie, zabezpieczanie
 • Procesy produkcyjne – weryfikacja i naprawy
 • Projektowanie ciągów produkcyjnych
 • Zagadnienia jakościowe dotyczące procesu produkcji
 • Modelowanie procesów produkcyjnych - ćwiczenia
 • Prezentacja wyników i komunikacja w pracy inżyniera
 • BHP


Trzech najlepszych słuchaczy, zainteresowanych podjęciem pracy po ukończeniu studiów, zostanie zaproszonych na rozmowy rekrutacyjne do dwóch wybranych firm: Assel, Flex, Jabil lub Radmor. Osoby, które uzyskają taką możliwość zostaną wskazane przez prowadzących przedmiot laboratoryjny „Modelowanie procesów produkcyjnych”.

Całkowity koszt studiów to 7500 zł (3750 zł za semestr; istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2 lub 4 raty).