Jesteś absolwentem filologii polskiej lub matematyki i myślisz o podjęciu pracy nauczyciela? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość: możesz zapisać się na bezpłatne, trzysemestralne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, których organizatorem jest Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytet Warszawski. Przyszli poloniści i matematycy odbędą praktyki w warszawskich szkołach.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku: filologia polska lub matematyka. Pierwsza edycja studiów podyplomowych jest dla słuchaczy bezpłatna. Tegoroczni kandydaci skorzystają także ze specjalnej oferty stypendialnej, obejmującej m.in. dofinansowanie kosztów zakwaterowania w Warszawie.

Studia prowadzone będą w trybie stacjonarnym, a ich zasadniczym celem jest połączenie poznania teorii z możliwością zdobycia praktycznych umiejętności przez słuchaczy. Doświadczenia zdobyte w warunkach szkolnych omawiane będą następnie w trakcie zajęć akademickich. Poranne zajęcia w szkołach, gdzie studenci spotykają się z rzeczywistymi problemami, staną się punktem wyjścia dla popołudniowych spotkań odbywających się na uczelni, a poznawane tam teorie natychmiast będą mogły zostać sprawdzone w klasach. Zajęcia odbywają się codziennie, a ich program przygotowano we współpracy z Kolegium Nauczycielskim nowojorskiego Uniwersytetu Columbia (Columbia University Teachers College).

"Program Szkoły Edukacji został opracowany tak, by tego wszystkiego, czego obecni nauczyciele uczyli się już w pracy, na własnych błędach, nasi studenci nauczyli się w ciągu roku" - mówi Marcin Karpiński, wykładowca dydaktyki matematyki.


Pierwsze zajęcia zostały zaplanowane na dzień 22 sierpnia. Słuchaczy czeka następnie 10 miesięcy intensywnej nauki podzielonej na trzy semestry. Proces rekrutacji prowadzony będzie do 30 czerwca br. Pierwsze rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone 20-21 czerwca w Warszawie.

Szkoła Edukacji to studia kwalifikacyjne oraz zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli wydanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absolwenci zdobędą uprawnienia do nauczania matematyki lub języka polskiego w szkołach podstawowych, w gimnazjum oraz w szkołach ponadgimnazjalnych. Przy Szkole Edukacji PAFW i UW będzie działać także Biuro Absolwenta - oferujące długofalowe wsparcie dla absolwentów, w tym, w miarę możliwości, pomoc w znalezieniu zatrudnienia w zawodzie.

Zasady rekrutacji, regulamin programu stypendialnego oraz wniosek rekrutacyjny dostępne są na oficjalnej stronie: www.szkolaedukacji.pl/rekrutacja

Źródło: PAP - Nauka w Polsce