Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie poszerza swoją ofertę kształcenia o nowy, unikatowy w skali kraju program studiów podyplomowych: Marketing miejsc i kreowanie marek lokalnych. Studia zostały przygotowane we współpracy merytorycznej z agencją marketingową Social Frame.

Dynamiczny wzrost konkurencyjności miejsc niesie za sobą wiele wyzwań dla społeczności. Dostrzegalna jest coraz ostrzejsza konkurencja o zasoby: tworzenie miejsc przyjaznych dla inwestycji biznesowych, turystycznych, a także dla samych mieszkańców. By sprostać wymogom konkurencji i przyciągnąć pożądane grupy docelowe konieczne jest jednak sięgnięcie do najnowszych praktyk z zakresu marketingu miejsca.

Czerpiąc z doświadczeń w marketingu organizacji non-profit, marketingu społecznego i marketingu terytorialnego oraz w oparciu o nowe możliwości promocyjne oferowane przez nowe technologie i media cyfrowe, AGH stworzyła nowy, interdyscyplinarny program studiów „Marketing miejsc i kreowanie lokalnych marek”. Program kształcenia ukierunkowany jest na zdobywanie przez słuchaczy praktycznych kompetencji i wiedzy, którą z powodzeniem można zastosować w codziennej pracy.

Studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie: kierunki, rekrutacja, życie studenckie, perspektywy zatrudnienia po ukończeniu studiów


Program studiów koncentruje się na zagadnieniach związanych z: kreowaniem marki miejsca i produktu, wskazując m.in., na co-branding produktu i miejsca, zarządzaniem marką miejsca - skupiamy się na procesach tworzenia rozpoznawalnej tożsamości miejsca i późniejszego wykorzystania tej tożsamości do innych procesów:finansowych, społecznych (zmiany w zachowaniu użytkowników i mieszkańców) oraz generowania kapitału społeczno – politycznego.

Studia skierowane są do:

 • Pracowników administracji publicznej
 • Przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji samorządowych,
 • Przedstawicieli lokalnego biznesu: producentów, dystrybutorów, właścicieli firm,
 • Reprezentantów organizacji turystycznych,
 • Pracowników organizacji pozarządowych,
 • Pracowników działów marketingu, agencji kreatywnych.


Program studiów składa się z następujących modułów:

 • Moduł 1: Badania i strategia
 • Moduł 2: Tożsamość marki miejsca
 • Moduł 3: Projektowanie miejsc
 • Moduł 4: Zarządzanie marką miejsca
 • Moduł 5: Media i promocja
 • Moduł 6: Kursy uzupełniające


Każdy z modułów zakończy się dodatkowym 4-8 godzinnym warsztatem, którego celem będzie podsumowanie zdobytych w ramach kursów modułowych: doświadczeń, wiedzy i umiejętności.

Ukończenie studiów pozwoli słuchaczom na zdobycie interdyscyplinarnej i praktycznej wiedzy z zakresu wykorzystania nowoczesnych narzędzi, trendów, badań i praktyk do stworzenia skutecznej i efektywnej strategii marketingu miejsc, ze szczególnym naciskiem na współpracę między administracją, nauką i lokalnym biznesem.

Absolwenci otrzymają świadectwo poświadczające ukończenie studiów podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.