Public relations and media marketing to nowy kierunek studiów podyplomowych prowadzony na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dedykowany jest on wszystkim osobom, które chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie PR i marketingu medialnego oraz podnieść swoją znajomość języka angielskiego.

Chcesz pogłębić swoją wiedzą z zakresu public relations i marketingu medialnego? Świetnie się składa, gdyż nowy kierunek „Public relations and media marketing” (prowadzony w całości w języku angielskim) pozwoli Ci zdobyć kluczowe umiejętności, które na pewno docenią pracodawcy! Zajęcia prowadzone będą w większości w formie ćwiczeń i warsztatów (częściowo także w formie e-learningu) przez praktyków oraz pracowników naukowych z doświadczeniem w zawodzie dziennikarza i specjalisty public relations.

Aby rozpocząć studia należy znać język angielski na poziomie minimum komunikatywnym.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

  • Advertising
  • Copywriting
  • Marketing
  • Marketing on-line
  • Creating public relations strategy
  • Communication in crisis
  • European projects environment
  • Media relations
  • Visual communication
  • Team work


Absolwenci będą posiadać specjalistyczną wiedzę w zakresie public relations oraz marketingu medialnego połączoną z biegłą znajomością branżowego języka angielskiego. Zdobyte w trakcie studiów umiejętności (np. analiza zjawisk społecznych) pozwolą absolwentom na efektywne wykonywanie obowiązków zawodowych.

Sprawdź pełną ofertę kształcenia Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą od 15 maja do 15 września 2016 r. Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:
CKiOS Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój 1002
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin