Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach poszerza swoją ofertę edukacyjną o nowy dwuletni kierunek studiów podyplomowych: Produkcję i kreację muzyczną. Kierunek zostanie uruchomiony od roku akademickiego 2016/2017.

Nowy kierunek adresowany jest w pierwszej kolejności do osób, które posiadają przynajmniej stopień licencjata dowolnego kierunku studiów (ukończone studia I stopnia) i są zainteresowane zdobyciem profesjonalnych umiejętności w dziedzinie szeroko pojętej produkcji muzycznej, pozwalających na samodzielne funkcjonowanie na dynamicznie rozwijającym się rynku muzycznym. Kandydaci na studia nieposiadający wykształcenia muzycznego będą musieli wziąć udział w rozmowach kwalifikacyjnych.

Zajęcia praktyczne odbywać się będą w tzw. trybie małogrupowym (m.in. kompozycja i aranżacja, technologie w produkcji muzycznej) oraz indywidualnym (instrument/wokalistyka z elementami improwizacji), co umożliwi wysoki stopień zintegrowania z potrzebami i poziomem zaawansowania studenta.

Wykłady oraz zajęcia praktyczne prowadzone będą przez doświadczonych nauczycieli akademickich, teoretyków oraz praktyków z profesjonalną wiedzą i kompetencjami w zakresie produkcji muzycznej i radiowej, twórców muzyki filmowej, teatralnej i użytkowej oraz muzyków z dużym doświadczeniem estradowym i studyjnym.

Absolwenci będą posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na realizację projektów muzycznych na wszystkich etapach jego produkcji, począwszy od koncepcji i skomponowania muzyki w wybranym stylu, poprzez próby i pracę zespołową, obsługę techniczną projektu, do finału w postaci gotowego produktu muzycznego. Program studiów obejmuje ponadto zagadnienia z zakresu prawa autorskiego i marketingu, psychologicznych mechanizmów związanych z percepcją muzyki oraz wiedzy dotyczącej kontekstu kulturowego muzyki współczesnej.

Zajęcia będą się koncentrować wokół następujących bloków tematycznych:

  • piosenka i muzyka estradowa,
  • dźwięk i muzyka w radiu,
  • muzyka w reklamie, mediach elektronicznych, „tło muzyczne”i inne
  • zastosowania funkcjonalne,
  • muzyka filmowa i teatralna.


Podsumowanie