Business intelligence w ERP (SAP, Comarch XL) jest nowym, unikatowym w skali kierunkiem studiów podyplomowych, który od nowego roku akademickiego będzie prowadzony przez Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. Program dostosowany jest do wymagań zarówno menedżerów wykorzystujących technologie IT i wdrażających systemy klasy ERP, jak i osób, które chcą zrozumieć relacje pomiędzy systemem zarządzania organizacją, a ofertą technologii IT. W ramach zajęć będą prowadzone m.in. praktyczne ćwiczenia na rzeczywistych systemach klasy ERP: SAP oraz Comarch XL.

Celem studiów na kierunku „Business intelligence w ERP” jest przygotowanie specjalistów, którzy będą potrafili efektywnie wykorzystywać systemy Business Intelligence w sporządzaniu analiz biznesowych w obszarach finansów, sprzedaży, zakupów, zarządzania relacjami z klientami (CRM) itd. Profesjonalnie wdrożony oraz prawidłowo wykorzystywany system BI buduje bowiem przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw, a studia na tym kierunku pozwalają zdobyć praktyczne i doceniane przez pracodawców kompetencje.

Najważniejszą cechą studiów jest ich praktyczny charakter – prócz niezbędnej wiedzy teoretycznej, słuchacze będą mieć okazję, by zapoznać się z praktycznymi metodami rozwiązań Business Intelligence i narzędzi do eksploracji Big Data na przykładzie systemów klasy ERP: SAP oraz Comarch XL. Warto także podkreślić, że większość wykładowców to doświadczeni praktycy i konsultanci, którzy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w obszarze BI oraz ERP.

Główny nacisk w procesie dydaktycznym położony został na wykorzystanie gier i symulacji będących odzwierciedleniem rzeczywistych sytuacji biznesowych.

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się realizacją procesów biznesowych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych. Studia te w szczególności powinny zainteresować osoby, które wykorzystują lub będą wykorzystywać w swojej pracy system Business Intelligence.

Absolwenci studiów otrzymają bezpłatne certyfikaty ukończenia szkoleń SAP BI oraz Comarch XL BI wydane przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu.