Coaching w życiu i biznesie to nowy kierunek studiów podyplomowych, który uruchomi od nowego roku akademickiego Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie 192 godzin zajęć uczestnicy poznają wszystkie, niezbędne metody i narzędzia, które pozwolą im stać się profesjonalnymi coachami.

Głównym celem nowego kierunku studiów podyplomowych „Coaching w życiu i biznesie” jest przygotowanie studentów w taki sposób, by po zakończeniu studiów byli gotowi do podjęcia pracy z klientem. Realizacja tego ambitnego założenia wymaga odbycia praktyki z zakresu prowadzenia sesji coachingowych. Słuchacze będą zachęcani przez prowadzących do systematycznego trenowania poznawanych podczas zajęć metod także poza uczelnią. Wnioski z tych doświadczeń będą następnie omawiane w trakcie kolejnych spotkań. Utrzymywanie stałej mentoringowej opieki prowadzących nad uczestnikami jest kluczowym elementem programu tych studiów.

Studia adresowane są do wszystkich osób, które chcą zmieniać siebie i innych w procesie pracy indywidualnej i zespołowej. Adresatami studiów są zatem: menedżerowie, psychologowie, rehabilitanci, trenerzy biznesu, fitnessu i sportu, nauczyciele oraz wszyscy, których pasjonuje rozwój osobisty, a którzy w tej dziedzinie chcieliby zdobyć unikalne umiejętności. Kandydaci na studia z zakresu „Coachingu w życiu i biznesie” muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia.

Program studiów dostosowany jest do wymagań zarówno doświadczonych coachów, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, jak i do osób, które dotychczas nie miały styczności z coachingiem w warunkach biznesowych. Zdobywana wiedza i umiejętności ma być przy tym użyteczna zarówno dla coachów wewnętrznych pracujących na etacie w firmach, jak i tych, którzy chcą prowadzić własną działalność w tym zakresie.

Program studiów podzielony został na trzy główne bloki tematyczne;

 • Coaching metodą Norman Benett;
 • Coaching prowokatywny;
 • Coaching zespołowy.


Powyższe bloki tematyczne pozwolą uczestnikom studiów na zdobycie szerokiej i przekrojowej wiedzy z zakresu różnych stylów prowadzenia coachingu. Dzięki temu absolwenci będą wykazywać się większą elastycznością w doborze narzędzi w odniesieniu do zróżnicowanych potrzeb i oczekiwań klientów. Tak przygotowany program oferuje znacznie szersze możliwości podjęcia pracy i odnalezienia się coacha w trudnych sytuacjach, niż klasyczne programy nastawione na poznanie jednego stylu coachingu.

Zdecydowana większość zajęć, które znalazły się w programie studiów, ma charakter typowo praktyczny, w którym dominuje praca własna uczestników. Słuchacze mogą zatem oczekiwać, że przynajmniej 80% czasu spędzonego na zajęciach będzie poświęcone na zajęcia warsztatowe.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do coachingu i pracy coacha;
 2. Proces i narzędzia coachingu;
 3. Praca z wyznaczaniem celów;
 4. Coaching w zastosowaniu;
 5. Rozwój umiejętności wspierających pracę coacha;
 6. Rozwój umiejętności biznesowych coacha;
 7. Przekonania jako element konstruujący postawy;
 8. Coaching prowokatywny;
 9. Coaching zespołowy.


Opłata za studia: czesne wynosi 6800 zł za cały program. Płatności można uiścić jednorazowo lub w trzech równych ratach.