Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uruchomi w roku akademickim 2016/2017 nowy kierunek studiów podyplomowych: Administrację elektroniczną. Słuchacze nowego kierunku będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu administracji elektronicznej.

Nowoczesny urzędnik to już nie tylko osoba posiadające wymagane kompetencje z zakresu administracji i zagadnień prawnych – to przede wszystkim specjalista umiejący posługiwać się w swojej codziennej pracy najnowszymi osiągnięciami techniki.

Studia skierowane są zarówno do obecnych, jak i przyszłych pracowników szeroko pojętej administracji w sektorze publicznym i prywatnym. Słuchacze „Administracji elektronicznej” zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia i zarządzania stronami BIP (Biuletyny Informacji Publicznej), przygotowywania oficjalnych listów i pism kierowanych do urzędów, banków oraz innych instytucji. Większość zajęć prowadzić będą doświadczeni specjaliści, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze administracji i zarządzania.

Program nauki i efekty kształcenia zostały opracowane dla profilu praktycznego. Celem studiów na kierunku „Administracja elektroniczna” jest dostarczenie absolwentom wiedzy i umiejętności z zakresu administracji publicznej i informatyki w proporcji 70 proc. do 30 proc.

W trakcie studiów realizowane będą m.in. następujące zagadnienia:

  • Wstęp do cyfryzacji i administracji,
  • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
  • Usługi elektronicznej administracji,
  • Komputerowe wspomaganie technik biurowych,
  • Cyberprzestęprzeczość w obszarze administracji publicznej i prywatnej.O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia na kierunkach społecznych lub humanistycznych.

Studia podyplomowe na kierunku administracja elektroniczna będą prowadzone w systemie niestacjonarnym przez dwa semestry.