Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie poszerza swoją ofertę kształcenia o nowy kierunek dwusemestralnych, ogólnouniwersyteckich studiów podyplomowych: Prawo Technologii Informacyjnych.

Celem kształcenia na studiach podyplomowych „Prawo Technologii Informacyjnych” jest znaczące poszerzenie kluczowych kompetencji słuchaczy poprzez nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie technologii informacyjnych, ich prawnej regulacji oraz możliwych zastosowań w procesie tworzenia i stosowania prawa.

Studia dedykowane są absolwentom szkół wyższych, którzy wykonują lub aplikują do zawodów prawniczych, pracowników administracji, pracowników z branży technologicznej, pracowników branży medialnej, reklamowej i artystycznej, jak również przedsiębiorców wykorzystujących potencjał technologii informacyjnych w swojej działalności handlowej, usługowej lub marketingowej. Biorąc jednak pod uwagę dynamiczny rozwój technologii informacyjnych, należy założyć, że studia z zakresu „Prawa technologii informacyjnych” mogą zainteresować również inne osoby, niezależnie od kierunku ukończonych studiów i wykonywanego zawodu.

Program studiów obejmuje 210 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i warsztatów. Lista zajęć:

 • Technologie informacyjne;
 • Prawo telekomunikacyjne;
 • Administracja elektroniczna;
 • E-sądownictwo;
 • Bankowość elektroniczna;
 • Prawo mediów elektronicznych;
 • Prawna ochrona danych osobowych i informacji;
 • Prawne aspekty monitoringu wizyjnego;
 • Prawne aspekty handlu elektronicznego;
 • Prawne aspekty e-marketingu;
 • Prawo własności intelektualnej w IT;
 • Umowy w IT;
 • Podatki w IT;
 • Cyberprzestępczość.


Kadrę dydaktyczną, obok uznanych wykładowców Wydziału Prawa i Administracji UMCS, stanowią specjaliści z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem zawodowym w obszarze prawa i nowych technologii, m.in. adwokaci, radcowie prawni, pracownicy sądów, administratorzy bezpieczeństwa informacji, specjaliści branży e-commerce.