Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie poszerza swoją ofertę kształcenia o nowy kierunek dwusemestralnych studiów podyplomowych: Rosyjski język specjalistyczny: prawo handlowe. Jego słuchacze będą mieć okazję do poszerzenia swoich umiejętności w zakresie praktycznego wykorzystywania języka rosyjskiego specjalistycznego oraz do zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu prawa handlowego Polski i Federacji Rosyjskiej.

Studia mają charakter doskonalący i są dedykowane absolwentom różnych kierunków studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, którzy posiadają udokumentowaną znajomość języka rosyjskiego co najmniej na poziomie B1. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą przyszłym i obecnym przedsiębiorcom, pracownikom firm współpracujących z Federacją Rosyjską, menedżerom, członkom organów zarządczych spółek oraz innym zainteresowanym zyskać komfort bezpieczeństwa w relacjach językowo-prawnych z partnerami rosyjskimi.

W gronie wykładowców znajdują doświadczeni nauczyciele akademiccy, autorzy licznych publikacji z zakresu rosyjskiego języka biznesu i języka prawa. Większość z nich to jednocześnie cenieni praktycy, którzy z powodzeniem radzą sobie na rynku usług jako tłumacze przysięgli, prawnicy lub współpracownicy przedsiębiorstw.

Zajęcia w ramach studiów podyplomowych na kierunku „Rosyjski język specjalistyczny: prawo handlowe”będą odbywać się w systemie weekendowym (sobota-niedziela). Pierwszy zjazd zaplanowano na dzień 5 marca 2016 roku. Koszt studiów to 1500 zł/semestr.

Tutaj znajdziecie więcej informacji na temat oferty kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.