Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wprowadzają do oferty kształcenia nowy dwusemestralny kierunek studiów podyplomowych (Informatykę Stosowaną), który będzie prowadzony w Ośrodku UAM w Pile. Po zakończeniu studiów absolwent będzie posiadał niezbędną wiedzę i umiejętności przydatne w programowaniu informatycznym i dalszym samokształceniu się.

Kierunek „Informatyka Stosowana” dedykowany jest osobom, które ukończyły studia wyższe (magisterskie, licencjackie lub inżynierskie) oraz zaliczyły we wcześniej odbytym toku edukacji z przedmiotów informatycznych w wymiarze co najmniej 90 godzin. Wymóg 90 godzin może być jednak zastąpiony udokumentowaną praktyką zawodową na stanowiskach wymagających wiedzy informatycznej.

Tok studiów obejmuje m.in. programowanie, wirtualizację, algorytmy i struktury danych, bazy danych, technologie internetowe, architekturę systemów komputerowych, czy infrastrukturę sieciową.

Sprawdź również: kariera w branży IT


Rekrutacja na studia trwa od 14 stycznia i zakończy się w dniu 19 lutego 2016 roku. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

  • wypełnione podanie (dostepne na stronie studenci.amu.edu.pl/studia/podyplomowe/formularze-do-pobrania ),
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister),
  • zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm),
  • zaświadczenie o odbytym toku edukacji z przedmiotów informatycznych,
  • ksero dowodu osobistego.


Dokumenty można składać w sekretariacie UAM ZOD w Pile ul. Kołobrzeska 15, 64-920 Piła.

Opłata za czesne: 2200 zł za semestr (przy dużym zainteresowaniu ze strony kandydatów istnieje możliwość obniżenia wysokości czesnego).

W przygotowaniu są także studia licencjackie z informatyki, prowadzone także w ZOD UAM w Pile.

Więcej informacji o studiach na Wydziale Informatyki i Matematyki UAM