Studia na kierunku "Analityka rynku" przeznaczone są w głównej mierze dla menedżerów oraz specjalistów, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje w zakresie wyszukiwania, przetwarzania i weryfikowania pozyskanych informacji oraz przygotowywania raportów biznesowych i analiz konkurencji.Współczesne przedsiębiorstwa nieustannie poszukują nowych rozwiązań, których celem jest utrzymanie lub uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka wymusza bowiem na na nich konieczność stałego monitorowania i analizowania otoczenia biznesowego.

Opierając się na wieloletnich doświadczeniach firmy badawczo-analitycznej PMR oraz ekspertów od rozwiązań analitycznych, zarządzania projektami badawczymi, analizy konkurencji, zarządzania strategicznego i informatyki w zarządzaniu, Uczelnia Łazarskiego stworzyła nowy kierunek studiów podyplomowych – Analityk rynku.

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Tematyka zajęć dotyczyć będzie m.in. takich obszarów jak:

  • definiowanie elementów rynku,
  • wywiad konkurencyjny,
  • badania rynku,
  • infobrokering,
  • analiza klienta,
  • analiza finansowa konkurentów oraz partnerów handlowych,
  • informacja biznesowa,
  • due dilligence.


Projektowa formuła studiów pozwala słuchaczom na zdobycie umiejętności współdziałania i pracy grupowej oraz określania priorytetów oraz działania pod presją czasu. Zdobytą wiedzę będzie można następnie wykorzystać w wielu obszarach działalności firm, np. budowania strategii, komunikacji i marketingu, zarządzania finansami czy sprzedaży produktów i usług.

– Oczekiwania kompetencyjne pracodawców wobec analityków rynku i brokerów informacji stają się coraz bardziej wymagające. Kandydaci do pracy na stanowiskach analitycznych muszą doskonalić swoją wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie analiz rynkowych, aktualnych trendów i wykorzystywania sprawdzonych narzędzi. Już od października na Łazarskim będziemy przygotowywać słuchaczy do prowadzenia samodzielnych projektów doskonalących i poprawiających jakość pozyskanych informacji oraz wyniki analiz otoczenia biznesowego firmy. Pokażemy na praktycznych przykładach, jak sprawnie wykorzystywać i zarządzać informacją biznesową, aby uzyskać przewagę konkurencyjną. Pod opieką doświadczonych trenerów będziemy także rozwijać dobrą organizację pracy, systematyczność, cierpliwość, a także kreatywność w poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań analitycznych. Kompetencje te są niezbędne w procesie pracy z informacjami i danymi biznesowymi, wpływają także na efektywność i szybkość realizowanych zadań – mówi dr Bartłomiej Bańkowski, kierownik studiów podyplomowych Analityk rynku Uczelni Łazarskiego.