Chcesz rozwijać swoją wiedzę w zakresie prawnych aspektów szeroko rozumianej ochrony zdrowia? W takim razie, na pewno docenisz program studiów na kierunku „Pakiet 3 praw: prawo medyczne, ochrony zdrowia i pacjenta”, który powstał na bazie doświadczeń dra Macieja Dercza, eksperta z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze ochrony zdrowia i pacjenta.

W ramach rocznego programu studiów podyplomowych Pakiet 3 praw: prawo medyczne, ochrony zdrowia i pacjenta Uczelni Łazarskiego słuchacze będą mieli okazję poszerzyć posiadaną wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów prawa medycznego, ochrony zdrowia, pacjenta, farmaceutycznego i wyrobów medycznych.

Tematyka zajęć obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu prawa zdrowia psychicznego i chorób zakaźnych, odpowiedzialności systemu ratownictwa medycznego, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, podziału zadań w publicznej sferze ochrony zdrowia, ubezpieczeń od zdarzeń medycznych i prowadzenia eksperymentu medycznego. — Głównym celem naszych studiów jest przybliżenie wiedzy o prawach pacjenta zarówno w teorii, jak i w aspekcie czysto praktycznym. Pozwoli to na wyeliminowanie często zbędnych nieporozumień i napięć pomiędzy pacjentami a kadrą medyczną. W moim przekonaniu znacząco właściwa edukacja prawnicza w tej materii ułatwi też osobom wykonującym zawody medyczne oraz osobom zarządzającym podmiotami leczniczymi codzienne wykonywanie swoich zadań — mówi dr Maciej Dercz, radca prawny, kierownik studiów podyplomowych Pakiet 3 praw: prawo medyczne, ochrony zdrowia i pacjenta Uczelni Łazarskiego.


Studia są dedykowane w pierwszej kolejności:

  • absolwentom studiów wyższych (głównie kierunków prawniczych, administracyjnych, medycznych i ekonomicznych)
  • pracownikom administracji publicznej,
  • prawnikom, adwokatom i radcom prawnym,
  • pracownikom firm ubezpieczeniowych,
  • działaczom medycznych związków zawodowych,
  • pracownikom i działaczom medycznych samorządów zawodowych.