Skończyłeś studia, ale nadal chcesz uzupełnić swoją wiedzę? Pragniesz zdobyć nowe umiejętności i poszerzać horyzonty? W pracy czeka Cię awans pod warunkiem dokształcenia się? Najlepszą odpowiedzią na powyższe i podobne pytania są studia podyplomowe!


Skończyłeś studia, ale nadal chcesz uzupełnić swoją wiedzę? Pragniesz zdobyć nowe umiejętności i poszerzać horyzonty? W pracy czeka Cię awans pod warunkiem dokształcenia się? Najlepszą odpowiedzią na powyższe i podobne pytania są studia podyplomowe! Już w czasie studiów często pojawia się temat kontynuowania nauki, czy to poprzez doktorat, czy inny kierunek. Dobrą alternatywą dla powyższych propozycji są studia podyplomowe. Dlaczego?

Studia podyplomowe mają wiele zalet, które nabierają znaczenia zwłaszcza w dzisiejszym, niezwykle dynamicznym świecie. Pozwalają bowiem na:
  • szybkie dokształcenie się – a co za tym idzie zaoszczędzenie czasu. Współcześnie często nie mamy możliwości by decydować się na drugi kierunek studiów, bądź studia doktoranckie. Studia podyplomowe dają możliwość szybkiego (ok. 2 lat) i skutecznego uzyskania koniecznego wykształcenia i wiedzy.Warto też zauważyć, że studia te zwykle odbywają się w weekendy, co nie jest bez znaczenia dla osób już pracujących,
  • uzupełnienie wiedzy – praktycznie każdego kierunku, od humanistycznych, przez biznesowe i medyczne, który studiowaliśmy na studiach pierwszego stopnia, możemy kontynuować na studiach podyplomowych. Można w ten sposób poszerzyć swoją wiedzę o dodatkową specjalizację lub też zdobyć wiedzę ogólną, szeroką, która lepiej pozwoli orientować się w świecie. Wszystko dzięki programowi studiów, który przygotowany jest w taki sposób, żeby poszerzać już dobytą wiedzę,
  • poszerzanie horyzontów – studia podyplomowe dają również możliwość studiowania na kierunkach zupełnie niezwiązanych z naszym dotychczasowym wykształceniem. Możemy w ten sposób np. kończąc chemię udać się na "podyplomówkę" z zarządzania. Wszystko po to, by np. móc zdobyć wysokie stanowisko kierownicze w koncernie chemicznym.
  • zwiększenie mobilności na rynku pracy – studia podyplomowe pomagają w znalezieniu pracy, ale również w zdobyciu awansu.

Dla kogo są studia podyplomowe?
Na studia podyplomowe może pójść każdy, kto posiada dyplom ukończenia studiów wyższych. Trwają one zwykle około 2 lat i kończą się otrzymaniem świadectwa (nie dyplomu!). Niekiedy słuchacze „podyplomówek” zobowiązani są do napisania i obrony pracy podyplomowej.

Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym studia podyplomowe mogą być prowadzone przez uczelnie wyższe tylko w zakresie prowadzonych przez nią kierunków. Zgodę na poszerzenie oferty edukacyjnej o kierunek, którego uczelnia nie prowadzi, wyrazić może jedynie minister.

Studia te realizowane są, o czym była mowa już wcześniej, w niezwykle szerokiej gamie kierunków. Bardzo często są modyfikowane zgodnie z potrzebą rynkową (zarządzanie dla wszystkich, wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli historii itp.)

Ile kosztują podyplomowe?
Koszt studiów podyplomowych jest niezwykle zróżnicowany, a składa się na niego wiele czynników, m.in. : miejsce (miasto, uczelnia) odbywania studiów, popularność kierunku, długość zajęć, prowadzący itp. Często jednak można liczyć na refundację, czy to od pracodawcy, który kieruje nas na te studia, czy też z funduszy unijnych. Istnieją kierunki studiów podyplomowych, które w części bądź całości finansowane są ze środków państwowych bądź międzynarodowych (np. unijnych).