Istnieją na świecie uczelnie, o których na próżno szukać informacji w popularnych czasopismach. Jednym z nich jest niewątpliwe PUNO z siedzibą w Londynie. Nie wiecie co kryje się za tym enigmatycznym akronimem? W takim razie musimy cofnąć się do roku 1939...

Istnieją na świecie uczelnie, o których na próżno szukać informacji w popularnych czasopismach. Jednym z nich jest niewątpliwe PUNO z siedzibą w Londynie. Nie wiecie co kryje się za tym enigmatycznym akronimem? W takim razie musimy cofnąć się do roku 1939... Polski Uniwersytet Na Obczyźnie został założony w roku 1939 w Paryżu. Oskar Halecki chciał w ten sposób zapewnić ciągłość i przetrwanie polskiemu szkolnictwu wyższemu, gdyż na terenie okupowanej Polski wszelka działalność edukacyjna była zakazana. Nadszedł jednak moment, w którym Francja także znalazła się na kolanach. PUNO został ponownie reaktywowany w roku 1940 w Londynie przez Prezydenta RP na Uchodźstwie Władysława Raczkiewicza.
W roku 1949 Uniwersytet otrzymał statut tymczasowy, a trzy lata później mógł poszczycić się już pełnymi prawami akademickimi.

Dzisiaj PUNO wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim prowadzi szereg doskonale przygotowanych studiów podyplomowych, które odpowiadają rosnącym wymogom ze strony pracodawców. Co można studiować na "najmniejszym uniwersytecie świata"? Psychologię stosowaną, seksuologię społeczną, coaching oraz mediacje i negocjacje.