Studia podyplomowe otwierają możliwości zdobycia nowych kompetencji, uprawnień czy nawet nowego zawodu. Umożliwiają zdobycie uzupełniających kwalifikacji lub całkowitego przekwalifikowania się. Zalety i aspekty studiów podyplomowych w Centrum Kształcenia Podyplomowego przybliża nam Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Podyplomowych – dr Andrzej Zbonikowski.

Czym są studia podyplomowe, czym różnią się od kursów i szkoleń? Jakie korzyści dają swoim absolwentom?
Studia podyplomowe są formą kształcenia, pozwalającą nabyć nowe kompetencje, uprawnienia czy nawet nowy zawód. Ponieważ są kierowane do absolwentów studiów wyższych, nie obejmują już kształcenia ogólnego, a przede wszystkim przedmioty specjalistyczne związane ze studiowanym kierunkiem. Ze względu na coraz większą potrzebę przekwalifikowania się lub zdobywania uzupełniających kwalifikacji – jest to forma edukacji szczególnie adekwatna do wymogów współczesnego rynku pracy. W porównaniu z kursami – studia podyplomowe odznaczają się akademickim prestiżem i obejmują kompetencje wymagające wyższego wykształcenia. Warto jednak zauważyć, iż znaczna część studiów podyplomowych trwa tylko dwa semestry, a kształcenie można podejmować już na podbudowie studiów pierwszego stopnia (licencjat), nawet równolegle z uzupełniającymi studiami magisterskimi. O tej formie kształcenia należy zatem pamiętać, planując własną ścieżkę edukacyjno-zawodową.

Jak rozpoznać dobrą ofertę studiów podyplomowych?
Ważny jest czytelny opis studiów – jednoznacznie wskazujący na nabywane kwalifikacje, a także specjalistyczna kadra, która powinna być zaprezentowana wraz z ofertą kształcenia. Ponadto zawsze warto słuchać „szeptanych” opinii rynku – osób, które ukończyły dany kierunek w uczelni lub z innych źródeł posiadają opinię na jego temat.

Czym wyróżnia się oferta studiów podyplomowych w Centrum Kształcenia Podyplomowego?
Można by wymienić wiele atutów studiów podyplomowych w CKP. Myślę, że najważniejszym jest sprofilowanie kształcenia w sposób umożliwiający słuchaczom uzyskanie ugruntowanych kompetencji praktycznych. Dzięki temu absolwenci są dobrze przygotowani do wchodzenia w nowe role zawodowe i znacznie przewyższają w tym zakresie absolwentów studiów podyplomowych prowadzonych w formule „wykładowo-teoretycznej”. Ten walor jest także wskazywany przez naszych słuchaczy, którzy dzięki temu nie obawiają się podejmowania nowych obowiązków zawodowych związanych z nabytymi kwalifikacjami. Ważnym atutem studiów podyplomowych jest także stała aktualizacja programów kształcenia pod kątem potrzeb rynku i oczekiwań samych uczestników studiów.

Czy Centrum Kształcenia Podyplomowego może się czymś pochwalić i czy jakiś ma dorobek?
Dorobek Centrum Kształcenia Podyplomowego to przede wszystkim kilkadziesiąt kierunków kształcenia podyplomowego, a przy każdym z nich zespół doświadczonych wykładowców -specjalistów z poszczególnych obszarów kształcenia. Poszczycić się możemy także wieloma tysiącami absolwentów - wśród nich znajdują się osoby, które ukończyły po kilka kierunków studiów podyplomowych w CKP (ostatnia rekordzistka – ukończyła studia z Terapii pedagogicznej jako czwarty kierunek podyplomowy w naszej uczelni). Te powroty na kolejne kierunki studiów z pewnością świadczą o wysokiej satysfakcji absolwentów.

Które kierunki studiów podyplomowych z oferty CKP cieszą się obecnie największą popularnością?
Przede wszystkim studia kierowane do nauczycieli, nadające uprawnienia pedagogiczne lub przygotowujące do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia rodzaju zajęć. W tym zakresie CKP pozyskało dobre opinie i ugruntowało swoją pozycję rynkową już kilka lat temu. Na niektórych kierunkach – jak Oligofrenopedagogika czy Terapia pedagogiczna – wykształconych zostało już ponad 40 edycji słuchaczy.

Do kogo są skierowane studia podyplomowe z oferty Centrum Kształcenia Podyplomowego?
Oferta kierowana jest do każdego, kto chciałby doskonalić się zawodowo, zdobywać nowe kwalifikacje i umiejętności. Większość kierunków można podejmować bez względu na posiadane kwalifikacje, ważne jest posiadanie wykształcenia wyższego.

Co oznacza, że oferta studiów podyplomowych CKP jest zgodna z Europejskimi Standardami Edukacji?
Oznacza to, iż programy kształcenia są zgodne z kształceniem kompetencyjnym opisanym w Europejskich Ramach Kwalifikacji, kładącym nacisk nie tylko na wiedzę, ale także na praktyczne umiejętności fachowe oraz kompetencje osobiste. Słuchacz jest traktowany jako podmiot w procesie całożyciowego kształcenia się. W wymiarze formalnym – studia podyplomowe są kompatybilne wobec form kształcenia w Unii Europejskiej, a ich realizacja wiąże się z pozyskiwaniem punktów tzw. ECTS (European Credit Transfer System).

Co należy rozumieć pod pojęciem kształcenie kompetencyjne?
Kształcenie kompetencyjne jest dalekie od traktowania uczącego się jak pustego naczynia, które mistrz-wykładowca ma napełnić wiedzą. W modelu kompetencyjnym chodzi o nabywanie nowych umiejętności – w tym także umiejętności samodzielnego uczenia się, a także zdolność do integrowania wiedzy i umiejętności profesjonalnych z osobistym doświadczeniem i rozwojem.

Czy kształcenie na studiach podyplomowych CKP obejmują zajęcia praktyczne?
Zajęcia praktyczne są bardzo ważnym elementem dobrych studiów podyplomowych, pozwalają bowiem kształcić praktyków gotowych do wykorzystania nabytych kompetencji na rynku pracy. W realizacji kształcenia uczestniczą eksperci – praktycy z poszczególnych dziedzin. Ponadto – programy wielu kierunków studiów obejmują praktyki realizowane w odpowiednich instytucjach rynku pracy.

Jak wygląda w CKP oferta studiów na kierunkach podyplomowych w kontekście bardzo modnego ostatnio szkolenia e-learningowego?
Można powiedzieć, że kształcenie e-learningowe przebojem podbija współczesny świat, to bardzo atrakcyjna forma kształcenia. Pozwala uczyć się w domu, niemal nie ruszając się z fotela, korzystając z platformy cyfrowej i elektronicznych zbiorów bibliotecznych. CKP stale poszerza swoją ofertę kierunków studiów, które można studiować w ten sposób, a do uczelni przyjeżdżać tylko na zajęcia praktyczne i zaliczenia. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową www.ckp-lodz.pl i do kontaktu z Biurem tel. 42 29 95 637, 42 63 15 039