Niż demograficzny, z którym od dłuższego czasu zmagają się polskie szkoły, niesie za sobą wiele zagrożeń, ale również szereg potencjalnych korzyści dla pedagogów, którzy postanowią się przekwalifikować i zdobyć nowe umiejętności cenione na rynku pracy. Jak zatem poprawić swoje szanse na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy? Z pomocą przychodzą studia podyplomowe.


Niż demograficzny, z którym od dłuższego czasu zmagają się polskie szkoły, niesie za sobą wiele zagrożeń, ale również szereg potencjalnych korzyści dla pedagogów, którzy postanowią się przekwalifikować i zdobyć nowe umiejętności cenione na rynku pracy. Jak zatem poprawić swoje szanse na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy? Z pomocą przychodzą studia podyplomowe.

Wiele polskich uczelni wyższych postanowiło dostosować część swojej oferty kształcenia, w ramach studiów podyplomowych, do oczekiwań i potrzeb grona pedagogicznego. Programy wielu specjalistycznych kierunków zostały opracowane od podstaw i dostosowane do umiejętności posiadanych przez nauczycieli. Szczególną popularnością cieszą się kierunki związane z nauczaniem języków obcych, doradztwem, mediacjami i negocjacjami, marketingiem, podstawami informatyki oraz zarządzaniem.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby zdobyć nową wiedzę na zupełnie innym kierunku studiów. Jedynym problemem może okazać się jednak koszt czesnego, który bardzo często przekracza 5000 zł, co dla bezrobotnego nauczyciela jest nie małym wydatkiem. Można jednak skorzystać ze specjalnych programów (np. z Europejskiego Funduszu Społecznego), które pomogą nam w sfinansowaniu edukacji. W ramach EFS realizowane są zarówno tradycyjne, stacjonarne studia podyplomowe, jak i studia wirtualne (przez internet) oraz specjalistyczne kursy i szkolenie z wielu perspektywicznych dziedzin.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat możecie znaleźć tutaj: Studia podyplomowe dofinansowane przez Unię Europejską.

Fundusze Europejskie nie są jednak jedyną opcją na darmowe przekwalifikowanie się. Pomoc można uzyskać również w Urzędach Pracy, które posiadają odpowiednie środki na dofinansowanie edukacji osób bezrobotnych. Szczegóły znajdziecie tutaj: Urząd pracy sfinansuje Twoje studia podyplomowe.

Polecamy także zapoznać się z listą najciekawszych programów studiów podyplomowych prowadzonych przez polskie uczelnie wyższe.

Jeśli chcesz dowiedzieć się znacznie więcej na temat studiów podyplomowych dla nauczycieli, to zachęcamy do obejrzenia naszych filmów poświęconych temu zagadnieniu. Dowiesz się z nich praktycznie wszystkiego: począwszy od ich celowości, możliwości poprawy efektywności pracy, zwiększania swoich zarobków i ewentualnej zmiany pracy, która może Cię dotknąć w wyniku niżu demogranicznego.